For hvert ledningspar er der plads til 4 komponenter på printkortet som vist her. Ved leveringen er R1 og R2 på 0 Ohm og R3 samt C1 er ikke monteret. Her kan der f.eks. monteres spændingsdelere, lavpasfiltre, shuntmodstande til strømmåling, overspændingsbeskyttelse, strømbegrænsere m.m.