Pc systemer opbygget på passive buskort kan i nogle tilfælde have problemer med at drive ISA-bussen korrekt. Det er derfor nødvendigt at montere såkaldte termineringsmodstande på signalledningerne for at sikre, at bussen har den korrekte impedans. Ved manglende impedanstilpasning kan der opstå stående bølger på signallednin-gerne med fejlsituationer til følge.

Det er normalt ikke et problem, før man kommer op på ca. 7-10 ISA-kort og derover - f.eks. ved industristyringer med mange I/O kort. Det anbefales, at man monterer termineringsmodstandene i de ledige pladser på det passi-ve bundkort. På mange passive buskort findes sokler til SIL modstandsnetværk, og normalt vælges modstands-værdier mellem 4,7kΩog 10kΩ. PCI-bundkort derimod skal ikke terminernes med modstande, da PCI-bussen netop benytter fænomenet med de stående bølger i kommunikationen mellem de enkelte PCI-kort / ISA-broer.