Anpassa kontillaktill med DC -kontillaktill . Likstillrömskontillaktill med 2 skruvklämmor

Adapter med DC - hankontakt

Modell DC-TERM

DKK 48,00 Exkl. moms

Beskrivning

DC jack ( 5,5 / 2,1 mm ) med kuppplingsplint bestående av 2 skruvplintar som indikerar plus / minus -anslutning