Försäljnings, leverans och betalningsvillkor

1. Priser
Anvisade priser gäller för 1-5 st och för 6 st och uppåt. Priserna är angivna i svenska kronor exkl. moms och försändelsekostnader. Enligt köplagen är försäljning till privata inte tillåten. Offerter är giltiga i 30 dagar om inget annat anges. Reservation för ev. tryckfel, pris- och kursförändringar.

2. Artiklar
Artikelspecifikationer är det som är upplyst i shoppen. Vi rättar specifikationer vid utprovning och står inte för införda specifikationer från våra leverantörers manualer och liknande. Vid kompabilitetsproblem hänvisas uppmärksamheten på att vissa märkesvaruproducenter använder sina egna standarder som inte alltid omedelbart är kompatibla med de generellt gällande standarder. Vi reserverar oss för ev. saknad kompabilitet, som görs sig skyldig av sådana märkesvaruspecifika standarder.

3. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i data, konstruktioner, mått och beteckningar – särskilt ändringar som måste anses som förbättringar.

4. Leveranstid
Den i offerten angivna leveranstiden skall räknas från datumet på vår skriftliga orderbekräftelse. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i leveranssituationen vid ordermottagningens tidpunkt. Likaså reserverar vi oss för eventuella leveransförseningar på grund av händelse utanför vår kontroll så som strejk, lockout. Ersättningskrav som följer pga saknad eller försenad leverans godkänns inte. Leveransdatum räknas slutligen efter avklarning av tekniska detaljer

5. Annulationer och returer
Annullation av beställning och returer av varor kan endast accepteras efter överenskommelse eller skriftligen. Eventuella returvaror krediteras normalt med 75 % av fakturapriset – om inget annat angivits på fakturan. Endast oskadade varor i originalemballage inkl. manualer m.m. kan returneras. Kreditnotor gäller som tillgodobevis. Varor som beställs speciellt kan inte returneras. Programvaror tas aldrig i retur. Finns tvivel om en varas funktion provar vi gärna ut den i aktuell uppsättning (PC) utan kostnad – på vår verkstad. 
OBS! Returer ska skickas till: c/o DANBIT, Vaerkstedsvej 39-41, 4600 Köge, Danmark

6. Reklamationer
Reklamation av synliga fel eller varor som saknas skall ske inom 8 dagar efter leverans. Retur av varan skall ske inom 2 veckor från leveransdagen.

7. Leverans- och Transport
Om inget annat avtalats, expedieras varorna samma dag, om varorna finns på lager. 
Expedition och fraktavgiften utgör 195:- exkl. moms per leverans. Leverans sker via UPS.

8. Montering och installation
Ingår ej i offerten om inget annat är avtalat. Manualer levereras oftast på engelska.

9. Avgiftsfri avhjälpning och reparationer
Den avgiftsfria perioden är på 2 år från fakturadatumet. Undantag är enheter (härunder hårddiskar), där perioden kan vara begränsad till 1 år. Inom den avgiftsfria perioden skall eventuella defekta apparater eller delar skickas till oss franko på köparens risk med tydlig skriftlig angivelse av, faktura nr, felets art samt vilka produkter som ytterligare medföljer såsom disketter, enheter, kablar, manualer och liknande. Utförs reparation eller utbyte hos köparen kommer transport-, uppehälle- och förtäringskkostnader debiteras köparen. Reparation sker oftast på vår verkstad, där reparationstiden är ca 1 vecka eller hos vår leverantör, där reparationstiden oftast är 60 dagar. Reparation utförs aldrig medan kund väntar. Vid utbyte gäller garantiperioden fortfarande från ursprungligt köp. Anmälan om fel under den avgiftsfria perioden skall ske omedelbart, men berättigar inte köparen att häva köpet eller delar av det. Ansvaret för den avgiftsfria avhjälpningen – som inte täcker vanligt slitage, utbyte av slitna delar samt justering – omfattar endast de levererade varor och bortfaller vid överlast, felaktig användning eller om det utan vår skriftliga medgivelse sker ingrepp eller ändringar på varorna. Vi garanterar inte för produktfunktioner, där tredjeparts utrustning är monterat/installerat. OBS! Sänds utrustning in för test/reparation, kommer köparen att debiteras 250:- i testavgift, om fel inte kan konstateras på utrustningen.

10. Produktansvar
Tiden svarande till ovannämnda period i punkt 9 är vi endast ansvariga för den skada som det av oss levererat material vållar, om det kan dokumenteras, att skadans fel har skett av oss. Vi ansvarar aldrig för driftstopp, avanceförlust, tidsförlust och andra indirekta förluster samt förlust av data, härunder varje form av förluster, utgifter för körning eller liknande. Vårt ansvar för skada på produkter kan inte överstiga 25 000:-. I det omfång vi måste bli pålagda ansvar i förbindelse med den användning - härunder vidareförsäljning - som köparen måste göra av det levererade material, är köparen förpliktigad till att hålla oss skadelösa för det ansvar vi blivit pålagda, och i det omfång ansvaret går ut över de avtalade gränserna. Produktansvar ut över vår försäkring täcks inte. Produktansvar täcker Norden.

11. Betalningsvillkor
Kontant eller 14 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår med 1,5 % per påbörjad månad. Påminnelseavgift på för närvarande 45 kronor tillkommer.