Generel information om RAID

Siden RAID termens undfangelse i 1987 er mange datalagringsmetoder blevet udviklet og standardiseret. De kaldes RAID niveauer. I dette afsnit beskrives anvendelser samt fordele og ulemper ved de forskellige RAID niveauer.

 

Hardware RAID vs. Software RAID

Dette er kun ment som vejledning.

RAID (Redundant Array Inexpensive Disks), hvor man ved hjælp af et antal uafhængige diske kan oprette et eller flere ”array´s” og dermed opnå forbedret kapacitet, forøget hastighedsydelse og datasikkerhed. 

 

RAID Hardware

Fordele:

Man bruger en dedikeret kontroller der monteres i serveren eller ens PC. De ældste er med ISA interface og i dag bruger man typisk PCI express kontroller til de sidste nye OS. Kontrolleren håndtere diske, og opsætning af RAID løsningen så der ikke er belastning af processoren. Kontrolleren er OS uafhængig. Med en kontroller får man maksimal læse/skriv hastiged og mindre belastning af PCén. Enkel udskiftning af defekte diske da kontrolleren håndtere dette.

Ulempe:

Det kræver plads i PCén til ekstra hardware, ved defekt kontroller skal man have en ny af samme mærke og modelnummer for at rede sine data. Kan være en dyre løsning pga. ekstra hardwate.

 

RAID Software

Fordele:

En software RAID bliver en del af OS og belaster dermed processoren. Det er enkelt at bruge da det ikke kræver ekstra hardware. Billigere da der ikke skal installeres en kontroller. Kan bruges i løsninger uden hardware udvidelse. Ikke begrænset af hardwaren.

Ulempe

Er typisk langsommere end hardware løsninger. Belaster processoren og hele systemet så der kommer lavere læse/skrive hastighed. Er oftest OS afhængigt så der kan ikke være partitionsdeling mellem flere OS.

Udskiftning af defekt diske er lidt mere kompliceret end bare at skifte diske som en hardware løsning.

 

RAID 0

RAID 0 er også kendt som dataspredning og skriver data i sekventielle striber på tværs af to eller flere drev. RAID 0 har ingen dataredundans, så det beskytter ikke mod tab af data. Tværtimod vil risikoen for tabet af data stige, hvis der tilføjes flere diske. Det kan tilgengæld forbedre datahastigheden væsentligt, fordi der er adgang til flere drev samtidig, så den samlede søgetid bliver mindre og overførselshastigheden bliver større. RAID 0's enkle design er let at implementere, men bør dog ikke anvendes til vigtige programmer / data.

 

RAID 1

RAID 1 - eller drevspejling - fungerer ved at data samtidig kopieres til et andet drev. Denne spejlingsteknologi giver en glimrende databeskyttelse og god datahastighed, hvis der opstår problemer med et spejlet drev. RAID 1 er det enkleste RAID design. Det kræver minimum to drev med ens kapacitet, og drevene skal tilføjes parvis. Den største ulempe ved RAID 1 er de 50 procent diskspild (ligesom RAID 10), og det resulterer i ineffektiv brug af drevkapaciteten.

 

RAID 5

Med RAID 5 spredes datablokke og paritetsoplysninger over alle drev på en sådan måde, at data kan genskabes, selv om et enkelt – og kun et diskdrev bryder sammen. RAID 5 er det mest populære af alle RAID niveauer, fordi det giver god databeskyttelse og en god datahastighed med kun lidt spild til paritet. RAID 5 giver den mest effektive udnyttelse af drevkapaciteten af alle redundante RAID niveauer. Dette niveau kræver mindst tre drev af samme størrelse, der tilføjes enkeltvis. RAID 5 har en høj læsetransaktionshastighed og en middel til høj skrivetransaktionshastighed med en god samlet overførselshastighed.

 

RAID 10

RAID 10 er en kombination af RAID 0 og RAID 1 og spreder data over flere drev uden paritet og spejler hele samlingen til et andet sæt drev. Denne proces sikrer en god datahastighed og glimrende databeskyttelse, men deler ligesom RAID 1 den anvendte diskplads i to dele.

RAID 10 kræver minimum 4 drev af samme størrelse.

 

RAID 6

Hvis et RAID5 syestem benytter et stort antal drev, vil risikoen for, at mere end et drev svigter samtidig blive større. Denne risiko imødegås v.h.a.RAID 6 teknikken. RAID 6 er den bedste sikring af data kombineret med god drevudnyttelse. RAID 6 er bygget op som RAID 5 uden spejling, men med 2 paritetsblokke. Derved er det muligt at genskabe data ved nedbrud på 2 af harddiskene - uden at miste data.

RAID 6 kræver minimum 4 drev af samme størrelse.

 

JBOD (”Just a Bunch Of Discs”)

JBOD er ikke et RAID niveau, men bliver ofte omtalt i RAID sammenhæng. JBOD kan betyde to ting, enten at diskene fungerer individuelt og ikke har nogen sammenhæng med de andre diske eller at de fungerer som RAID0. Det første er mest brugt og det er også sådan JBOD skal opfattes i sammenhæng med DANBITs varer.