Nedenstående eksempel viser en simpel styring og overvågning af temperaturen i et serverrum, hvor temperaturen holdes under et kritisk niveau ved hjælp af en ventilator.

PC: Styrer og aflæser modulerne via netværksporten: IP adresse 192.168.0.1

 

ETHIO7RTD-I: Har IP Adressen 192.168.0.2 Måler temperaturen på kanal 1.

 

ETHIO6I6PR-I: Har IP Adressen 192.168.0.3 Styrer blæseren på relæ nr. 1.

 

Alle kommandoer fra pc kan sendes og modtages med programmet, der ligger her https://www.danbit.dk/et7000/tools.zip

Hvis man ikke ønsker selv at gå i gang med programmering, og der skal bruges en logger funktion, så kan programmet ezdatalogger bruges. Det vises på side 5 i dette kapitel, og der er også link til download af programmet

Ventilatoren styres af et relæmodul(ETHIO6I6PR-I). Et A/D-modul(ETHIO7RTD-I) måler temperaturen med en PT100 termoføler. Modulerne kommunikerer med pc’en via Ethernet.

ETHIxxx modulerne benytter sig af Modbus/TCP protokollen, der kommunikerer over port 502 og i dette eks. beskriver vi det der har med disse moduler at gøre. Da netværksenheder skal have en unik adresse, undgår vi, at  de svarer i munden på hinanden.

Vi giver dem IP adressen 192.168.0.x hvor x henviser til modulet og pc’en giver vi 192.168.0.1. Modbus/TCP har forskellige kommandoer alt efter om der ønskes at læse eller sætte et register, digitalt eller analogt. De kommandoer, vi skal bruge, er 2, 4 og 5, længden på en kommandostreng afhænger af typen, men de første 5 bytes er altid 1,2,0,0,0. Byte nr. 6 er længden på den efterfølgende kommandostreng. Hvis vi kigger på de forskellige kommandoer, så er 2: ”læs en digital indgang”, 4: ”læs en analog indgang” og 5: ”sæt en digital udgang”. Efter kommandolængden kommer stations id som altid er 1. Det næste er kommandoen, som kunne være 2,4 eller 5. I vores eks., skriver vi 5.

De næste 2 bytes er adressen vi ønsker at ændre, og her skriver vi 0,0. Så kommer vi til det der skal skrives i adressen, her vil ”1” sætte relæ 1 i modulet ETHIO6I6PR-I. Længden på vores kommando er 5, så det tal skrives på plads nr.6. Hele kommandostrengen ser sådan ud: ”1,2,0,0,0,5,1,5,0,0,1”. Ønsker vi f.eks. at deaktivere relæ 1 igen, så sendes det hele ud på ny med den undtagelse af den sidste byte, der skal være 0. Det vil se sådan ud: ”1,2,0,0,0,5,1,5,0,0,0”. På samme måde opbygges de andre kommandoer. ETHIxx modulerne svarer tilbage med de 5 første bytes magen til kommandostrengen ”de fik tilsendt”. Svaret fra ETHIO6I6PR-I vil se sådan ud: ”1,2,0,0,0,5,1,2,0,0,1”. Da de første 5 bytes er ens, vil de blive undladt i følgende programsekvens. Alle værdier, der er nævnt i kommandostrengen, er i Hex format undtagen IP adressen.

Programsekvens