Serielportserver / Serial Device Server 

Underkategorier

 • Seriel til RS232 / RS485/422

  Seriel til RS232/RS485/422 

  Device Serveren - (serielportserveren) er at gøre serielle porte til­gæng­elige på et netværk. Den serielle portserver er en kompakt computer, der har et Ethernet net­værks-interface og en eller flere serielle por­te. Dens indbyggede firm­ware har kun til opgave at sende data fra netværket til den rette serielle port og at sende data, som modtages på serielle porte videre til netværket. Til netværkstrafikken bruges TCP/IP (Internet-protokollen), så selv en seriel portserver med mange porte har normalt kun én IP-adresse, og hver seriel port har sit eget portnummer.

  Serielportserverne har normalt op til 3 kommunikationsmetoder:

  Boks-til-boks metoden - Denne metode kan bruges, hvis der ikke er en computer med netværksfunktion til rådighed. Metoden går ud på, at to serielle portservere konfigureres, så de sender data til modparten i stedet for til en computer. De to serielle portservere defineres som henholdsvis ”Master” og ”Slave” (eller ”Server” og ”Host”) med hver sin IP-adresse samt mod­partens IP-adress­e.

  Winsock metoden - Denne metode forudsætter, at de programmer, der benytter den serielle portserver, har adgang til netværket via TCP/IP protokollen ved hjælp af de net­værks­funktioner, der er indbygget i Windows. Det er det stan­dard­iserede interface til disse funktioner, der kaldes ”Winsock”.

  Virtuel Com driver metoden - Program opretter vir­tu­elle COM-porte på PCen, som gri­ber ind i ope­ra­tiv­sy­stemets funk­tion og sikrer, at data til den vir­tu­elle port om­di­ri­geres til net­værks­in­ter­fa­cet via TCP/IP driverne, me­dens data til de almin­delige serielle porte fortsat sen­des til serie­interfacet. 

 • MODBUS
 • CANBUS

  Device Server til CAN Bus

  Tilgå udstyr med CAN Bus interface over Ethernet og Internet med en Device Server med CAN Bus snitflade. Device Serveren installeres på PCen som en virtuel serielport via den medfølgende software eller der kan sendes direkte TCP/IP data til den. Understøtter også ASCII kodning.

 • Fiber
 • Wifi (trådløs)
Viser 1 - 33 af 33
Viser 1 - 33 af 33