Forståelsen bag TCP/IP protokollen 

For at kunne sende og modtage data over Internettet, skal al kommunikationen følge TCP/IP protokollen. Hvis man f.eks. vil sende teksten ”ABC”, sendes den ikke bare ud som ”ABC” men teksten bliver pakket ned i en såkaldt ”data-pakke”, der indkapsles i en ”header og trailer”. Header og trailerens indkapsling indeholder information om data, afsender- og modtager IP-adresserne og MAC-ID.

(MAC-ID’et er et unikt nummer alle netværksenheder har, så selvom IP-adressen er ukendt, kan netværksenheden stadig adresseres via dette nummer).

 

IP er en logisk adresse til at identificere alle på Internettet. Men ud over et IP nummer kan en adresse bestå af et portnummer. Portnummeret angiver hvilke service som skal bruges. F.eks. nogen portnumre er allerede tildelt for specielle services (såsom port 23 for TELNET og port 80 for HTTP).

 

Subnet masken bruges til at beregne netværksadressen, hostadressen og adresserummet, (hvor mange IP adresser, der kan adresseres på det reserverede adresserum med subnet masken), ved at lave en bitvis logisk AND og NOT operation. Gateway adressen angiver gennem hvilken adresse pakken kan sendes ud på internettet.

 

 

Konceptet bag en TCP klient og server 

UDP (User Datagram Protocol) er en kommunikations protokol uden en forbindelse, TCP (Transport Control Protocol) er derimod en protokol med en forbindelse. (En ”forbindelse” kan også betegnes som forberedelsen på om forbindelsen er pålidelig, inden dataoverførslen starter).

 

For en succesfuld forbindelse mellem server og klienten, er den ene side (TCP serveren) passivt ventende på at en forbindelse fra den anden side (TCP klienten) aktivt forsøger at skabe en forbindelse. Så snart at TCP forbindelsen er oprettet, kan data overføres mellem klient og server.

 

Ved brug af UDP kommunikation af data mellem klient og server, er der stor risiko for tab af data, da klienten bare sender data uden at vide om serveren er klar til modtagelse. Data tabt under overførsel, registreres heller ikke, og gensendes derfor ikke. En TCP-forbindelse registrerer derimod om alt data der afsendes, bliver modtaget, og fortæller om al registreret data er modtaget, eller om der mangler noget.

 

 

Værd at vide om at lave en TCP-forbindelse 

For at kunne skabe en forbindelse mellem 2 TCP/IP enheder, skal man kende nogle oplysninger om adresser og netværk for både server og klienten.

 

 

Information om TCP server (passiv)

  • IP-adressen (Lokal IP)

  • Portnummer hvor forbindelse forventes (Lokal Port)

  • Information til verificering af samme netværk (Subnet Masken)

  • En sti til andet netværk (Gateway)

TCP server.pngTCP Server 2 .png

 

Information om TCP klient (Aktiv)

  • IP-adressen (Lokal IP)

  • Modtagerpartens IP-adresse (TCP Serverens IP)

  • Modtagerpartens Portnummer (TCP Serverens Port)

  • Information til verificering af samme netværk (Subnet Masken)

  • En sti til andet netværk (Gateway)