Styring og dataopsamling via serielporten og USB

Modulerne i M485 serien kan styres fra pc eller PLC

M485-serien er intelligente moduler til dataopsamling og proceskontrol. De sammenkobles i et simpelt totråds RS485 ”multidrop” netværk, hvor en pc, PLC eller andet udstyr med en seriel port bruges som styreenhed. Er styreenheden udstyret med en RS232 serieport, skal denne konverteres til RS485 ved at anvende f.eks. M485-CNV232-I. Kommunikation sker med en simpel ASCII-baseret protokol med hastigheder op til 115.200 baud. Serien omfatter mange typer analoge ind- og udgange samt relæer og digitale ind- og udgange. Alle indstillinger og opsætninger sker fra styreenheden og gemmes automatisk i modulets EEPROM. Derfor skal der aldrig konfigureres eller justeres direkte på modulerne. De analoge moduler er udstyret med optokoblere til galvanisk adskillelse fra målepunktet.

M485_DI8_I.jpg

M485 - modulerne kan monteres på en almindelig DIN skinne, hvor flere moduler kan monteres oven på hinanden for at spare plads. Modulerne kræver kun en forsyningsspænding fra 10 til 30VDC. Effektforbruget er fra 0,4 til 4W pr. modul. For at lette monteringen er klemrækkerne udført som aftagelige stik. Brugermanualen er meget udførlig og rummer nyttige anvendelses- og programeksempler. Der medfølger menustyret pc-software til konfigurering og justering af alle moduler. Til at konvertere Ethernet-, USB- eller CAN-bus til RS485 anbefales modulerne M485-USB-I og M485-USB-I+ Benyttes RS485 porte fra andet udstyr, skal porten have automatisk flowkontrol.

graf_3.jpg

Anvendelseseksempler

Typisk opstilling:

En almindelig pc kontrollerer

sy­ste­met via en RS232 serielport

anv1.jpg

Fjernkontrol via netværk:

Denne opstilling kan f.eks. benyttes, hvor det skal være muligt at hente data, fra flere forskellige pc’er på netværket.

anv2.jpg

Pc-løs opstilling:

Styreenheden: M485-PC-I er ba­se­ret på en 80188 CPU og har indbygget ROM-­DOS, som kan ekse­kvere programmer skrevet i C++ eller lignende og kompileret til 80188 kompatibel kode.

anv3.jpg
Bemærk! RS-485-netværket skal altid afsluttes med termineringsmodstande (T) på 120 W

Eksempel på styring via serielporten

Eksemplet viser en simpel styring og overvågning af temperaturen i et serverrum, hvor temperaturen holdes under et kritisk niveau ved hjælp af en ventilator

Ventilatoren styres af et relæmodul(M485-REL4-I). Et A/D-modul(M485-ADRTD-I) måler temperaturen med en PT100 termoføler og et tæller­modul(M485-COUNT-I) aflæser en kontakt (f.eks. fra et motorværn eller en air flow indikator), der viser at ventilatoren er i drift.

Strukturen og programmeringen af systemet er ganske enkel. Her er vist en pc, men enhver compu­ter (eller PLC) kan anvendes – blot den har en almindelig RS232 seriel port.

Modulerne kommunikerer med pc’en via en to-tråds RS485 bus. Derfor bruges en RS232 til RS485 konverter her.

RS485 bussen bruges til ”multidrop”-forbindelse – d.v.s. alle moduler kan ”lytte” på bussen samtidig og de kan koble udgangen til samme 2-tråds bus for at sende data. To-tråds bussen kommunikerer i ”halv dupleks”, hvor ”dupleks” angiver, at der kan sendes data begge veje samtidigt og ”halv” fordi der sendes og modtages på skift som på en alm. RS232-port. Problemet, hvor flere moduler forsøger at sende samtidig, undgås idet pc’en kun sender kommandoer til ét modul af gangen, og først når hele svaret fra modulet er modtaget, kan pc’en sende næste kommando uden risiko for ”datakollision”. Hver kommando, som sendes fra pc’en, indeholder en ”adresse”(et nummer fra 1 til 255), der angiver hvilket modul kommandoen er stilet til. Ved opsætning skal hvert modul tildeles en unik adresse, der kan programmeres i modulet. Der kræves ikke indstilling af DIP-sw ell. lign. Ved levering har mo­du­lerne adressen 1. Adressen kan/skal ændres med en ”konfigureringskommando” (Kommando ”%0103…” vil f.eks. omadressere modulet med adresse 01 til adresse 03). Dette gøres hver gang, et nyt modul føjes til netværket. Efter de 4 hexadecimale tegn, der angiver adres­ser­ne, i konfigureringskommandoen kan tilføjes flere tegn, der bestemmer øvrige konfigureringsdata. Syntaksen af­hæng­er af modul­ty­pe (f.eks. sampleinterval for AD moduler). Der medfølger et konfigureringsprogram, som letter indstillingen af modulerne.

Linje nr Programfunktion Kommentar
1 pc sender kommando ”#020A” til serielporten M485-REL4-I slipper de 4 relæer i modulet og sen­der svaret ”!” til PC (Eller ”?”, hvis der er syntaksfejl i kom­mandoen)
2 pc læser ”!” fra den serielle port Herefter kan der sendes nye kommandoer ud på RS485-bussen
3 pc sender kommando ”#036N” til den serielle port M485-COUNT-I Nulstiller de 2 tællere og sender svaret ”!” (ell. ”?” ved fejl)
4 pc sender kommando ”#01” til den serielle port M485-ADRTD-I aflæser temperaturen og sen­der ”28.50” retur (hvis temp. er 28,5°C)
5 pc læser teksten ”28.50” fra den serielle port Herefter kan der sendes nye kommandoer ud på RS485-bussen
6 Hvis det aflæste > maks. temp, så sendes ” #021001” til serielporten M485-REL4-I aktiverer 1. relæ, så ventilator starter
7 Hvis det aflæste < maks. temp, så sendes ” #021000” til den serielle port M485-REL4-I afbryder 1. relæ, så ventilator stopper
8 pc sender kommando ”#03N” til den serielle port M485-COUNT-I sender svaret “13” til pc’en hvis tæller 1 f.eks. er nået til 13
9 pc læser teksten ”13” fra serielporten Herefter kan der sendes nye kommandoer ud på RS485-bussen
10 Data (temperatur og tællerværdi) udskrives på skærm
11 Går til linje nr 4

Alle kommandoer fra pc og svar fra moduler afsluttes med <return>

Bemærk at det er ganske enkelt at udbygge systemet med flere moduler og at den viste pc f. eks. kan erstattes af M485-PC-I eller M485-PC-ETH-I, der begge indeholder en komplet pc i kompakt format. Et system så simpelt som det viste, kan i realiteten udføres med M485-PC-ETH-I alene, med et indbygget udvidelsesmodul type M485-7AD/DA, der både har A/D-funktion samt 2 indgangs- og 2 udgangs-terminaler.

Specifikationer for M485-serien

M485-XXX / M485-XXX-I
Protokol: RS485
Hastighed 1200 - 115200 bps
Maks. afstand: 1200 meter
Dataformat: 1 startbit, 8 databit,
1 stop, ingen paritet
Antal moduler i samme netværk: 256 stk.
Opsætningssoftware: Windows 2000, XP, Vista, Win7 32/64 bit og Win8 opsætningsprogram
Andet: Kan monteres oven på hinanden for på den måde at spare plads
Forsyning: 10 - 30 VDC
Arbejdstemperatur: -10 til 70 °C

Konvertere og repeatere kan benyttes til både RS485 og RS422. De kan kommunikere med has­tigheder op til 115,2 Kbps og kan opsættes til andre dataformater.

Mål i mm

M485_tegning.jpg

Begge serier M485-XXX og M485-XXX-I kan monteres oven på hinanden, det gør monteringen let.

EZ-datalog

Dataloggerprogram til M485xx-I og ETHIOxxx-I moduler

Program til datalogning - fri download

Med dataloggerprogrammet ”EZ-datalog” kan man sætte et komplet dataloggersystem op, uden at skulle programmere selv, idet der blot vælges i en grafisk brugerflade, hvilken type moduler og indgange der skal aflæses.

Logningsperioden og intervaltiderne indtastes også i den grafiske brugerflade. Der kan desuden vælges betingelser for alarmering ved overskridelse af bestemte grænseværdier (lyd afspilles – og kun ved alarm på de analoge indgange).

graf_1.jpg

Med tabelvisningen kan alle log-kanaler vises med datostempling for hver måling. Logdata gemmes i Access database-format og kan eksporteres til Excel eller som en kommasepareret fil, så man kan bruge målingerne til f.eks. dokumentation eller præsentati-on.

graf_2.jpg

Med den grafiske visning af de loggede data kan man hurtigt danne sig et overblik.

Programmet kan danne kurver på baggrund af gemte data eller i realtid når målingerne sker.

Mulighed for at sende en e-mail til en bruger, når værdier overskrides.

graf_3.jpg