Vejeceller til vejning af korn



Kundebehov/udfordring

En silo fylder korn på en dispenseringsbeholder. Kunden ønsker at måle og registrere kornet, der bliver fyldt på beholderen og derfra læsset på en transportvogn. Kunden foretrækker en trådløs løsning, hvorved det ikke er nødvendigt med signalkabler fra vejecellerne til vejeforstærkeren. Den trådløse afstand er op til 600 meter ved "line of sight". Vejecellerne er batteridrevne.

Interface løsning

Interface valgte en trådløs løsning ved at installere WTS 1200 Standard Precision LowProfile™ trådløse vejeceller på benene af korndispenseringsbeholderen. WTS 1200 kan måle fordelingskorrelationen af kornet, når det lastes og losses fra beholderen. Resultater vil blive transmitteret og vist ved hjælp af WTS-BS-1-HA håndholdt display for flere vejeceller med sender, og vil blive logget og udskrevet ved hjælp af WTS-BS-4 som er en konverter med USB til Industrial Base Station.



Resultatet

Kunden var i stand til at logge og udskrive måleresultaterne på den mængde korn, som siloen afleverer til kornbeholderen, og kornet der læsses på transportvognen.



Materialer

WTS 1200 Standard Precision LowProfile™ trådløse vejeceller

WTS-BS-4 USB industriel basestation

WTS-BS-1-HA håndholdt skærm til flere sendere

WTS Toolkit og Log100 Software

Kunde PC eller Laptop



Hvordan det virker

Flere WTS 1200 Standard Precision LowProfile™ trådløse vejeceller er installeret på benene af korndispenseringsbeholderen.

Efterhånden som siloen kommer korn i korndispenseringsbeholderen, måles kraftmålinger af fordelingen og summeres ved hjælp af den medfølgende Log100 Software.

Kunden kan se resultater i realtid ved hjælp af WTSBS-1-HA håndholdt display til flere sendere eller på deres pc-computer eller bærbare computer, når WTS-BS-4 USB Industrial Basestation er tilsluttet. Log100 kan vise, logge, tegne graf og summere sumvægten af alle vejeceller.