PoE - Power over Ethernet 

Eller på dansk: Spændingsforsyning gennem netværkskablet

En traditionel netværksinstallation indbefatter gerne en række mindre netværksenheder, der f. ex. kan være Ethernet switche, routere, access points, serieportservere, IP-kameraer o.lign. Hver enhed kræver en 220V-forsyning – enten direkte eller gennem en 220V-adapter af en type, der er speciel for hver enhed. Det er ikke særligt fleksibelt eller fikst, så der er behov for en standardiseret metode til forsyning af disse netværksenheder med lavspænding. Denne metode kaldes PoE og er beskrevet i IEEE802.3af, der er en udvidelse af den oprindelige Ethernet standard. De fleste routere har ikke PoE (PoE router), og kan derfor ikke overføre strømmen gennem netværkskablet. Derfor anbefales det, at du bruger en PoE switch eller en PoE injector

 

Den grundlæggende ide 

Den grundlæggende idé bag PoE er, at 220V-installation kan udelades, hvis netværksenhederne i stedet forsynes med lavspænding(48VDC) gennem netværkskablet(cat. 5/6) på en af de måder, som er illustreret herunder.

Som vist kan forsynings­spændingen overføres gennem to ledningspar, selv om de samtidig bruges til dataoverførsel. Alternativt kan ledige ledningspar overføre lavspændingen.

image001image002

PoE-udstyr kategoriseres en­ten som ”Power Sourcing Equipment”(PSE), der kan levere forsy­nings­spænding gen­nem netværkskablet eller som ”Powered Device”(PD), der kan hente sin for­synings­spænding fra netværks­kablet.

 

De 4 klasser

PSE- og PD-enheder specificeres i 4 forskellige ”klasser”, der er opdelt efter deres evne til at levere eller forbruge effekt. Ved ”Power On” testes der automatisk om PSE-udstyret tilhører sam­me eller højere klasse end   det tilkoblede PD-udstyr, så  fejlfri funk­tion kan garanteres. I modsat fald vil en indikator vise, at der kræves en ændring af udstyret. Testen vil også sikre, at både PSE- og PD-ud­styr beskyttes mod skader som følge af inkompatibilitet. Det samme gæl­der naturligvis også ved kobling til udstyr, der ikke er PoE-kom­pa­ti­belt.

Nedenstående skitse viser et typisk eksempel på anvendelsen af PoE, hvor en Ether­net switch med PSE-funktion er koblet til en række enheder med PD-funk­tion:

image003

Endnu er udbudet af PoE-kom­pa­ti­ble produkter ikke stort, men når man tager  de indlysen­de fordele i betragtning, kan der næppe være tvivl om, at PoE-tek­no­­logien hurtigt vil blive ac­cep­teret som det op­ti­male valg, når ska­ler­bar­hed og drift­sikkerhed er i fokus. 

Ideen med at føre forsyningsspænding frem gennem netværkskablet er ikke ny. Strømforsyninger, der sender lavspænding ud på netværkskablet og ”splittere”, der kan hente lavspændingen ud igen og levere 5 eller 12 Volt DC på et separat stk, så udstyr, der ikke er PD-udstyr i PoE-forstand alligevel kan forsynes gennem netværkskablet. Der er altså ikke tale om PoE-udstyr som det er defineret i med i IEEE802.3af – standarden.