Hvad er CAN bus? 

CAN bus er en forkortelse for 'Controller Area Network'. CAN Bus er en bilbus udviklet af Robert Bosch, som hurtigt har fået accept i bil- og rumfartsindustrien. CAN er en seriel busprotokol til at forbinde individuelle systemer og sensorer. Det gør det muligt for bilkomponenter at kommunikere på en enkelt- eller dual-wire netværksbaseret databus op til 1 Mbps. Se f.eks. vores serielportserver til CAN-BUS. 

Før CAN bus

Siden begyndelsen af 1940'erne har bilproducenter løbende forbedret deres køretøjers teknologi ved at integrere en stigende mængde elektroniske komponenter. Efterhånden som teknologien skred frem, blev køretøjerne mere og mere komplekse, da de elektroniske komponenter i højere grad erstattede de mekaniske systemer og gav yderligere komfort, bekvemmelighed samt sikkerhed. Indtil frigivelsen af CAN Bus indeholdt køretøjer store mængder af ledninger, som var nødvendige for at forbinde alle de forskellige elektroniske komponenter.

Introduktion af CAN bus i 1986 

BMW 850 coupe var det første CAN Bus-køretøj, der kom på markedet i 1986. Ved at reducere køretøjernes ledninger med op til 2 kilometers længde blev køretøjets samlede vægt reduceret betydeligt med mindst 50 kg ved brug af kun halvdelen af stikkene. For første gang var hvert af køretøjernes systemer og sensorer i stand til at kommunikere ved meget høje hastigheder (25 kbps - 1 Mbps) på en enkelt eller dobbelt-tråds kommunikationslinje i modsætning til de tidligere multitrådslinjer.