DTE og DCE er forkortelserne for de engelske betegnelser Data Terminal Equipment og Data Communication Equipment. Normalt er DTE den styrende enhed, f.eks. en PC. DCE kan f.eks. være et modem eller andet perifert udstyr, men mange producenter følger deres egne regler på dette område. Derfor skal man altid undersøge det aktuelle udstyr.

I praksis er forskellen på DTE og DCE kun et spørgsmål om, hvilke ben i stikket der overfører sende- og modtagesignaler samt kontrolsignaler. Hvis de forbindes forkert, vil kommunikationen ikke fungere korrekt. Nedenfor er vist en tabel over RS232 stikforbindelserne.

 Vær opmærksom på, at meget software og hardware ikke benytter kontrolsignalerne. Ofte er det rigeligt at forbinde TX, RX og GND. Ved kommunikation mellem DTE og DCE skal signalerne i forbindelseskablet forbindes lige over*. Dette går under be­tegnelsen “standard serie­kabel”. Ved kommunikation mellem 2 “ens” enheder f.eks. DTE-DTE skal føl­gen­de signaler krydses: (TX-RX) (RTS-CTS) (DSR ­& DCD-DTR). Dette går un­­der betegnelsen “Nul modem kabel”.

2016-02-16_08h48_06
2016-02-16_08h50_42
Da RS232 er begrænset til en kabellængde under 15 meter, er det bekvemt at omforme denne til RS422/485, som rækker op til 1,2 km. Der indsættes en konverter ved de to apparater med RS232 forbindelsen. Kabling mellem de to konvertere udføres nu med et 4-trådet parsnoet telefonkabel på følgende måde:

RS422_full_duplex

RS422 forbindelse med fuld duplex

RS485_halv_duplex

RS485 forbindelse med halv duplex

Som det ses på computersiden sat op til DCE og på periferiudstyrsiden til DTE. Lederne skal altså ikke krydses. Mellem de to konvertere skal der krydses for at sende- og modtagesignaler bliver forbundet korrekt. I det viste eksempel benyttes RS422 konvertere. RS485 konvertere kan ligeledes anvendes. Ved at benytte RS485 konvertere kan der kun sendes data i en retning afgangen (halv duplex)
2016-02-16_08h56_53