Mere information om GPS-TRACKER

Brochure

Oversigt over anvendelse af

GPS-TRACKER – 8 sider

tracker1

Link til Tracker:

GPS-TRACKER+

GPS-TRACKER2+

GPS-TRACKER-E1

GPS-TRACKER-E2

Brugervejledning

Udførlig beskivelse af kommandoer

og funktioner m.m. – i alt 12 sider

Spørgsmål og svar

En liste med ofte stillede spørgsmål

om GPS-TRACKER

Kort information

Kommandoliste og de

vigtigste informationer

2 siders oversigt

Teknisk information

Uddrag af teknisk information

Bl. a. grafisk visning af trackerens

bevægelser, omregning af positioner

3 siders oversigt

Om at betjene mobiltelefonen fra en PC

En vigtig fordel ved GPS-TRACKER+ er jo, at den kun kræver en simpel mobiltelefon. I nogle situationer kan det dog være praktisk at betjene mobiltelefoner gennem en PC, hvor det kan være lettere at danne sig et overblik over mange SMS-beskeder ved søgning, sortering og sletning. Hvis ”Google Maps” bruges, vil den større billedskærm også være en fordel. Den mobiltelefon, som betjenes gennem en PC, vil normalt befinde sig ”på kontoret”, hvor denevt vil kunne kommunikere med flere forskellige trackere. Men frem for at lade den afløse de telefoner, som personalet bærer med sig, er det nok – ud fra et sikkerhedssynspunkt – bedst at betragte den som et supplement, der kan træde til, hvis behovet opstår – men ellers kun bruges til overordnet overvågning – og evt. optræde som nr1 på telefonlsterne i flere forskellige trackere.

Fra den PC-styrede telefon vil det også være nemt at sende og videresende SMS’er.

De fleste fabrikanter af mobiltelefoner tilbyder gratis software, som kan bruges til at betjene mobil­tele­foner­ne fra en PC.