Hvad er en datalogger?

Dataloggere er elektroniske enheder, der automatisk overvåger og registrerer forskellige miljøparametre over tid. På denne måde kan miljøforholdene måles, dokumenteres, analyseres og verificeres. Dataloggeren indeholder en sensor (målesonde), der registrerer informationen og en computerchip, som den er lagret på. Oplysninger, der er gemt i dataloggeren, overføres derefter til en computer til analyse.

DANBIT's dataloggere kan f.eks. registrere temperatur, fugtighed, strømforbrug (enkelt- eller trefaset), CO2, mV, mA, spænding, impulser og tællinger.

 

Hvad er dataindsamling?

Under dataindsamling foretages målinger, og der genereres data fra dem, som derefter kan behandles på en computer. Dataindsamling involverer normalt indfangning af signaler og bølgeformer og derefter behandling af dem for at få de data, du har brug for. Data indsamles normalt via egnede sensorer, der konverterer de målte parametre til et elektrisk signal, der derefter registreres af den anvendte hardware (i vores tilfælde dataloggerne). De opnåede data kan derefter vises, analyseres og gemmes på en pc.

 

Fordelene ved en datalogger

Data kan også indsamles manuelt gennem konstant observation, såsom registrering af temperaturændringer i løbet af en time i et opvarmet rum ved hjælp af et ur, termometer, pen og papir. Brugen af en elektronisk datalogger er imidlertid meget mere effektiv, mere præcis og mere pålidelig end periodiske manuelle målinger. Dataloggeren udfører alle disse opgaver og sparer tid og penge.

Hvor hurtigt fordelene ved en datalogger bliver tydelige afhænger af, hvordan den bruges. Normalt ses der imidlertid målbare fordele efter kort tid. Normalt er det kun nødvendigt med et eller to logningskort for at identificere områder, der har brug for opmærksomhed.

 

Hvor bruges dataloggere?

Dataloggere bruges til mange formål i adskillige industrier over hele verden. Disse inkluderer for eksempel:

Forskning i klimaændringer, vejrforandringer, sæsonændringer, dyrehabitater, hav og floder.

Bygning og anlægsstyring, effektiv energianvendelse: overvågning af elforbrug, opvarmning, ventilation og klimaanlæg i bygninger, skoler, kontorer, lagre, industrianlæg og museer.

Tilberedning, opbevaring, transport og præsentation af mad.

Laboratorium og sundhedsvæsen: steriliseringsprocesser, applikationer ved lav temperatur og miljøkontrol; Transport af vacciner, blodprodukter, organer og medicinsk udstyr samt opbevaring af medicinske produkter i køleskabe, frysere og kulturrum.

Logistik: Overvågning af temperatur og fugtighed under opbevaring og transport og i den kolde kæde (herunder overholdelse af irske HACCP-regler)

Landbrug, havebrug og husdyrbrug: overvågning af dyrkning, opbevaring, transport og levevilkår.

Overvågning af kompostering.

Produktion inklusive procesapplikationer, miljøer / processer, energi og faciliteter til styring.

Museer og gallerier: udstilling og transport af følsomme genstande, overvågning af artefakter og arkiver.

 

Hvorfor har du brug for dataloggere?

Dataloggere er nødvendige af mange grunde. Ofte skal de sikre overholdelse af branchespecifikke forskrifter, kvalitetskrav og miljøkontrol. De hjælper også med at spare omkostninger og forhindre affald på grund af ikke-kompatible eller beskadigede produkter gennem effektiv energianvendelse og miljøstyring.