EDID struktur og Ghost

Extended Display Identification Data (EDID) 

er et metadataformat , der gør det muligt for visningsenheder at beskrive deres evner til en videokilde (f.eks. Grafikkort eller set-top box ). Datformatet er defineret af en standard udgivet af Video Electronics Standards Association ( VESA ).

EDID datastruktur indeholder producentens navn og serienummer, produkttype, fosfor eller filtertype , timinger understøttet af displayet, displaystørrelse, luminansdata og (kun til digitale skærme) pixelkortdata .

DisplayID er en VESA-standard, der er rettet mod at erstatte EDID- og E-EDID- udvidelser med et ensartet format, der er velegnet til både pc-skærme og forbrugerelektronik.

EDID struktur versioner spænder fra v1.0 til v1.4; alle disse definerer opadgående kompatible 128- byte strukturer. EDID struktur v2.0 definerede en ny 256-byte struktur, men efterfølgende er blevet udskrevet og erstattet af v1.3, som understøtter flere ekspansion blokke. [ Citation needed ] HDMI versioner 1.0-1.3c bruger EDID struktur v1.3. [1]

Før Display Data Channel (DDC) og EDID blev defineret, var der ingen standard måde for et grafikkort at vide, hvilken slags displayenhed den var tilsluttet. Nogle VGA-stik i personlige computere gav en grundlæggende form for identifikation ved at forbinde en, to eller tre ben til jorden, men denne kodning blev ikke standardiseret.

Kanalen til at sende EDID fra skærmen til grafikkortet er normalt I²C- bussen, defineret i DDC2B (DDC1 anvendte et andet serielt format, som aldrig blev populært).

EDID'en gemmes ofte i skærmen i en hukommelsesenhed kaldet seriel PROM (programmerbar skrivebeskyttet hukommelse) eller EEPROM (elektrisk sletbar PROM) og er tilgængelig via I²C-bussen ved adresse 0x50. [2] EDID PROM kan ofte læses af værts-pc'en, selvom skærmen selv er slukket.

Mange softwarepakker kan læse og vise EDID-oplysninger, som f.eks. Read-edid [3] til Linux og DOS, PowerStrip [4] til Microsoft Windows og XFree86 til Linux og BSD unix . Mac OS X læser EDID-informationer, og programmer som SwitchResX [5] eller DisplayConfigX [6] kan også vise oplysningerne og bruge den til at definere brugerdefinerede opløsninger.

Forbedret EDID blev introduceret samtidig med E-DDC ; den introducerede EDID struktur version 1.3, der understøtter flere udvidelser blokke og forældet EDID version 2.0 struktur (selvom det kan understøttes som en udvidelse). Datafelter for foretrukne timing, intervalgrænser og overvågningsnavn er påkrævet i E-EDID. E-EDID understøtter også dobbelte GTF- tidspunkter og billedforandringsændringer. [ præcisering nødvendig ]

Revisionshistorik

 • August 1994, DDC standard version 1 - EDID v1.0 struktur.
 • April 1996, EDID standard version 2 - EDID v1.1 struktur.
 • 1997, EDID standard version 3 - EDID strukturer v1.2 og v2.0
 • Februar 2000, E-EDID Standard Release A, v1.0 - EDID struktur v1.3, EDID struktur v2.0 udskrevet
 • September 2006 - E-EDID Standard Release A, v2.0 - EDID struktur v1.4

Begrænsninger

Nogle grafikkortdrivere har historisk klare sig dårlig med EDID, idet de kun bruger sine standard timing deskriptorer i stedet for dens detaljerede Timing Descriptors (DTD'er). Selv i tilfælde, hvor DTD'erne blev læst, begrænses chaufførerne ofte ofte med standardbegrænsningen af ​​timing-deskriptorer, at de vandrette / vertikale opløsninger skal være jævnt fordelt med 8. Dette betyder, at mange grafikkort ikke kan udtrykke de mest modtagne opløsninger af de mest fælles bredskærm fladskærm og tv- skærme med flydende krystaller . Antallet af vertikale pixels beregnes ud fra den vandrette opløsning og det valgte billedforhold . For at være fuldt eksplicit, størrelsen på bredskærmendisplayet skal således være et flertal på 16 × 9 pixel. For 1366 × 768 pixel Wide XGA- paneler er den nærmeste opløsning, der kan udtrykkes i EDID standard timing descriptor syntax, 1360 × 765 pixels, hvilket typisk fører til 3 pixel tynde sorte søjler. Angivelse af 1368 pixel som skærmens bredde ville give en unaturlig skærmens højde på 769,5 pixel.

Mange brede XGA-paneler annoncerer ikke deres native opløsning i standard timing deskriptorer, men tilbyder kun en opløsning på 1280 × 768. Nogle paneler annoncere kun en opløsning lidt mindre end den oprindelige, som f.eks. 1360 × 765. For at disse paneler skal kunne vise et pixel perfekt billede, skal EDID-data ignoreres af displaydriveren, eller føreren skal korrekt fortolke DTD'en og være i stand til at løse opløsninger, hvis størrelse ikke kan deles med 8. Der er særlige programmer til rådighed for tilsidesætte standard timing deskriptorer fra EDID data. Selv dette er ikke altid muligt, da nogle af sælgerens grafikdrivere (især Intel ) kræver specifikke registreringsdatablade til at implementere brugerdefinerede opløsninger, hvilket kan gøre det meget svært at bruge skærmens native opløsning.[7]

EDID 1.4 dataformat

EDID struktur, version 1.4 [8] [9]
bytesBeskrivelse
0-19Header information
0-7Fast header mønster: 00 FF FF FF FF FF FF 00
8-9Fabrikant ID. Dette er et legitimt Plug and Play- id tildelt af Microsoft, som er en stor-endian 16-bit værdien består af tre 5-bit bogstaver: 00001 = A, 00010 = B, ... 11010 = ZEg 2 4 4d = 0 010 01 00 010 0 1101 = "IBM".
Bit 15(Reserveret, altid 0)
Bits 14-10Første bogstav med producentens ID (byte 8, bit 6-2)
Bits 9-5Andet bogstav af producentens ID (byte 8, bit 1 til byte 9 bit 5)
Bits 4-0Tredje bogstav af producentens ID (byte 9 bits 4-0)
10-11Producentens produktkode. 16-bit nummer, lille-endian.
12-15Serienummer. 32 bit, lille endian.
16Produktionsuge, eller modelårsflag. Ugenummerering er ikke konsekvent mellem fabrikanterne.
17Produktionsår, mindre 1990 (1990-2245). Hvis ugen = 255, er det modelåret i stedet.
18EDID version, normalt 1 (for 1,3)
19EDID revision, normalt 3 (for 1,3)
20-24Grundlæggende displayparametre.
20Bitmap for videoindgangsparametre
Bit 7 = 1Digital indgang. Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:
Bits 6-4Bitdybde: 000 = udefineret, 001 = 6, 010 = 8, 011 = 10, 100 = 12, 101 = 14, 110 = 16 bit pr. Farve, 111 = reserveret
Bits 3-0Video interface: 0000 = undefined, 0001 = HDMIa, 0010 = HDMIb, 0100 = MDDI, 0101 = DisplayPort
Bit 7 = 0Analog indgang. Hvis det er klart, gælder følgende bitdefinitioner:
Bits 6-5Video hvid og synkroniseringsniveauer i forhold til blank: 00 = + 0,7 / -0,3 V; 01 = + 0,714 / -0,286 V; 10 = + 1,0 / -0,4 V; 11 = + 0,7 / 0 V
Bit 4Blank-til-sort opsætning (piedestal) forventes
Bit 3Separat synkronisering understøttes
Bit 2Kompositsynkronisering (på HSync) understøttes
Bit 1Synkroniser på grønt understøttet
Bit 0VSync-puls skal skæres, når der anvendes komposit eller synkronisering på grønt.
21Horisontal skærmstørrelse, i centimeter (interval 1-255). Hvis vsize = 0, landskabsformatforhold (område 1,00-3,54), datavalue = (AR × 100) -99 (eksempel: 16: 9 = 79, 4: 3 = 34)
22Lodret skærmstørrelse, i centimeter. Hvis hsize = 0, portrætformatforhold (område 0,28-0,99), datavalue = (100 / AR) -99 (eksempel: 9:16 = 79, 3: 4 = 34). Hvis enten byte er 0, er skærmstørrelse og aspektration udefineret (fx projektor)
23Vis gamma, fabriksindstilling (område 1,00-3,54), datavalue = (gamma × 100) -100 = (gamma-1) × 100. Hvis 225 er gamma defineret af DI-EXT-blok.
24Understøttede funktioner bitmap
Bit 7DPMS standby understøttes
Bit 6DPMS suspenderes understøttet
Bit 5DPMS aktiv-off understøttes
Bits 4-3Skærmtype (digital): 00 = RGB 4: 4: 4; 01 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 4: 4; 10 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 2: 2; 11 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 4: 4 + YCrCb 4: 2: 2
Bits 4-3Display type (analog): 00 = Monokrom eller Gråskala; 01 = RGB farve; 10 = Ikke-RGB farve; 11 = Udefineret
Bit 2Standard sRGB farverum. Bytes 25-34 skal indeholde sRGB-standardværdier.
Bit 1Foretrukket timing-tilstand, der er angivet i beskrivelsesblok 1. For EDID 1.3+ er den foretrukne timing-tilstand altid i den første detaljerede tidsbeskrivelse. I dette tilfælde specificerer denne bit om, hvorvidt den foretrukne timing-tilstand indbefatter native pixelformat og opdateringshastighed.
Bit 0Kontinuerlig timing med GTF eller CVT
25-34Kromaticitetskoordinater. 
10-bit CIE 1931 xy koordinater for rød, grøn, blå og hvid punkt
25Røde og grønne mindst signifikante bits (2 -9 , 2 -10 )
Bits 7-6Rød x værdi mindst signifikant 2 bit
Bits 5-4Rød y værdi mindst signifikante 2 bit
Bits 3-2Grøn x værdi mindst signifikante 2 bit
Bits 1-0Grøn y værdi mindst signifikante 2 bit
26Blå og hvide mindst signifikante 2 bit
27Rød x værdi mest signifikante 8 bit (2 -1 , ..., 2 -8 ). 0-255 koder fraktioneret 0-0.996 (255/256); 0-0.999 (1023/1024) med lsbits
28Rød y værdi mest signifikante 8 bit
29-30Grøn x og y værdi mest signifikante 8 bit
31-32Blå x og y værdi mest signifikante 8 bit
33-34Standard hvidt punkt x og y værdi mest signifikante 8 bit
35-37Etableret timing bitmap. Understøttet bitmap for (tidligere) meget almindelige timing modes.
35Bit 7720 × 400 @ 70 Hz ( VGA )
Bit 6720 × 400 @ 88 Hz ( XGA )
Bit 5640 × 480 @ 60 Hz ( VGA )
Bit 4640 × 480 @ 67 Hz (Apple Macintosh II )
Bit 3640 × 480 @ 72 Hz
Bit 2640 × 480 @ 75 Hz
Bit 1800 × 600 @ 56 Hz
Bit 0800 × 600 @ 60 Hz
36Bit 7800 × 600 @ 72 Hz
Bit 6800 × 600 @ 75 Hz
Bit 5832 × 624 @ 75 Hz (Apple Macintosh II )
Bit 41024 × 768 @ 87 Hz, interlaced (1024 × 768i)
Bit 31024 × 768 @ 60 Hz
Bit 21024 × 768 @ 72 Hz
Bit 11024 × 768 @ 75 Hz
Bit 01280 × 1024 @ 75 Hz
37Bit 71152x870 @ 75 Hz (Apple Macintosh II )
Bits 6-0Andre producentspecifikke visningsmetoder
38-53Standard timing information. Op til 8 2-byte felter, der beskriver standard visningstilstande. 
Ubrugte felter er fyldt med01 01
Byte 0X-opløsning divideret med 8, mindre 31 (256-2288 pixels, værdi 00 er reserveret og bør ikke bruges)
Byte 1 bit 7-6Billedformatforhold: 00 = 16: 10; 01 = 4: 3; 10 = 5: 4; 11 = 16: 9. 
(Versioner forud for 1.3 defineret 00 som 1: 1.)
Byte 1 bits 5-0Lodret frekvens, mindre 60 (60-123 Hz)
54-71Beskrivelse 1Beskrivelsesblokke. Detaljerede timing deskriptorer, i faldende præferenceordre. Efter alle detaljerede tidsbeskrivelser er yderligere beskrivelser tilladt:
 • Overvågningsområde grænser (påkrævet)
 • ASCII-tekst (overvågningsnavn (påkrævet), overvåg serienummer eller ustruktureret tekst)
 • 6 Yderligere standard timing informationsblokke
 • Farvepunktsdata
72-89Beskrivelsesnummer 2
90-107Descriptor 3
108-125Beskrivende 4
126Antal udvidelser, der skal følges. 0 hvis ingen udvidelser.
127Checksum. Summen af ​​alle 128 byte skal svare til 0 (mod 256).
EDID Detaljeret Timing Descriptor [8]
bytesBeskrivelse
0-1Pixel ur i 10 kHz enheder. (0,01-655,35 MHz, little endian)
2Horisontale aktive pixel 8 lsbits (0-4095)
3Horisontale blanking pixels 8 lsbits (0-4095) Slutningen af ​​aktiv til start af næste aktive.
4Bits 7-4Horisontale aktive pixels 4 msbits
Bits 3-0Horisontale blanking pixels 4 msbits
5Lodrette aktive linjer 8 lsbits (0-4095)
6Lodrette blanking linjer 8 lsbits (0-4095)
7Bits 7-4Lodrette aktive linjer 4 msbits
Bits 3-0Lodrette blanking linjer 4 msbits
8Horisontal veranda (synkroniseret offset) pixels 8 lsbits (0-1023) Fra blanking start
9Horisontal synkronisering pulsbredde pixels 8 lsbits (0-1023)
10Bits 7-4Vertikal veranda (synkroniseret offset) linjer 4 lsbits (0-63)
Bits 3-0Lodrette synkroniseringspulsbredde linjer 4 lsbits (0-63)
11Bits 7-6Horisontal veranda (synkroniseret offset) pixels 2 msbits
Bits 5-4Horisontal synkronisering pulsbredde pixels 2 msbits
Bits 3-2Vertikale veranda (synkroniseret offset) linjer 2 msbits
Bits 1-0Lodret synkroniseringspulsbredde linjer 2 msbits
12Horisontal billedstørrelse, mm, 8 lsbits (0-4095 mm, 161 in)
13Lodret billedstørrelse, mm, 8 lsbits (0-4095 mm, 161 in)
14Bits 7-4Horisontal billedstørrelse, mm, 4 msbits
Bits 3-0Lodret billedstørrelse, mm, 4 msbits
15Horisontale grænsepixel (en side; i alt er to gange dette)
16Lodrette grænselinjer (en side; total er to gange dette)
17Funktioner bitmap
Bit 7interlaced
Bits 6-5Stereomodus: 00 = Ingen stereo; Andre værdier afhænger af bit 0: 
Bit 0 = 0 : 01 = Felt sekventiel, synkroniser = 1 under højre; 10 = lignende, synk = 1 under venstre; 11 = 4-vejs interleaved stereo 
Bit 0 = 1 : 01 = Højre billede på lige linjer; 10 = Venstre billede på lige linjer; 11 = side-by-side
Bit 4 = 0Analog synkronisering. 
Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:
Bit 3Synkroniseringstype: 0 = Analog komposit; 1 = Bipolær analog komposit
Bit 2VSync serration (HSync under VSync)
Bit 1Synkroniser på alle 3 RGB-linjer (kun andet grønt)
Bits 4-3 = 10Digital komposit (på HSync). 
Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:
Bit 2Lodret synkroniseringspolaritet (0 = negativ, 1 = positiv)
Bit 1reserveret
Bits 4-3 = 11Digital separat synkronisering. 
Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:
Bit 2VSync serration (HSync under VSync)
Bit 1Horisontal synkronisering polaritet (0 = negativ, 1 = positiv)
Bit 02-vejs line-interleaved eller side-by-side interleaved stereo, hvis bit 6-5 ikke er 00.

Når den bruges til en anden deskriptor, er pixelklokken og nogle andre bytes indstillet til 0:

EDID Andre Monitor Descriptors [8]
bytesBeskrivelse
0-1Nul, angiver ikke en detaljeret tidsbeskrivelse
2Nul
3Beskrivelsestype. FA- for FFøjeblikket defineret. 000Fforbeholdt forhandlere.
4Nul
5-17Defineret ved beskrivelsestype. Hvis tekst, kode side 437 tekst, afsluttes (hvis mindre end 13 bytes) med LF og polstret med SP .

For øjeblikket definerede beskrivortyper er:

 • 0xFF: Vis serienummer (ASCII-tekst)
 • 0xFE: Uspecificeret tekst (ASCII-tekst)
 • 0xFD: Visningsintervalgrænser. 6- eller 13-byte (med yderligere timing) binær deskriptor.
 • 0xFC: Visningsnavn (ASCII-tekst).
 • 0xFB: Yderligere hvide punktdata. 2 × 5-byte deskriptorer, polstret med 0A 20 20.
 • 0xFA: Yderligere standard timing identifikatorer. 6 × 2-byte deskriptorer, polstret med 0A.
 • 0xF9 Display Color Management (DCM).
 • 0xF8 CVT 3-Byte Timing Codes.
 • 0xF7 Yderligere standard timing 3.
 • 0x10 Dummy-identifikator.
 • 00-0x0Fh Producentens reserverede beskrivere.
EDID Display Range Limits Descriptor [8]
bytesBeskrivelse
0-3Standard header, byte 3 = 0xFD.
4Offsets for visningsinterval grænser
Bits 7-4Ubrugt, skal være 0.
Bits 3-2Horisontale hastighedsforskydninger: 00 = Ingen, 10 = + 255 kHz for maks. Sats, 11 = + 255 kHz for Max og Min satser
Bits 1-0Lodrette hastighedsforskydninger: 00 = Ingen, 10 = + 255 Hz for maks. Hastighed, 11 = + 255 Hz for Max og Min satser
5Minimum lodret feltfrekvens (1-255 Hz) (256-512 Hz hvis forskydning)
6Maksimal lodret feltfrekvens (1-255 Hz) (256-512 Hz hvis forskydning)
7Minimum vandret liniehastighed (1-255 kHz) (256-512 kHz hvis forskydning)
8Maksimal vandret liniehastighed (1-255 kHz) (256-512 kHz hvis forskydning)
9Maksimal pixel clock rate, afrundet op til 10 MHz flere (10-2550 MHz)
10Udvidet timing information type:

00: Standard GTF (når Grundlæggende skærmparametre byte 24 bit 0 er indstillet 
01.: Ingen timing information 
02.: Sekundær GTF understøttes, parametre som følger 
04.: CVT (når Grundlæggende skærmparametre byte 24 bit 0 er indstillet), parametre som følger.

11-17Video timing parametre (hvis byte 10 er 00eller 01, polstret med 0A 20 20 20 20 20 20).
EDID Display Range Limits med GTF sekundær kurve [8]
bytesBeskrivelse
1002
11Reserveret, skal være 0.
12Startfrekvens for sekundær kurve divideret med 2 kHz (0-510 kHz)
13GTF C værdi multipliceret med 2 (0-127,5)
14-15GTF M værdi (0-65535, little endian)
16GTF K værdi (0-255)
17GTF J værdi multipliceret med 2 (0-127,5)
EDID Display Range Limits med CVT support [8]
bytesBeskrivelse
1004
11Bits 7-4CVT hovedversion (1-15)
Bits 3-0CVT mindre version (0-15)
12Bits 7-2Yderligere klok precision i 0,25 MHz intervaller 
(der skal trækkes fra byte 9 Maksimal pixel clock rate)
Bits 1-0Maksimum aktive pixels pr. Linje, 2-bit msb
13Maksimum aktive pixels pr. Linje, 8-bit lsb (ingen grænse hvis 0)
14Aspect ratio bitmap
Bit 74: 3
Bit 616: 9
Bit 516:10
Bit 45: 4
Bit 315: 9
Bits 2-0Reserveret, skal være 0.
15Bits 7-5Aspect ratio preference: 000 = 4: 3, 001 = 16: 9, 010 = 16: 10, 011 = 5: 4, 100 = 15: 9
Bit 4CVT-RB reduceret blanking (foretrukket)
Bit 3CVT standard blanking
Bits 2-0Reserveret, skal være 0.
16Scaling support bitmap
Bit 7Horisontal krympe
Bit 6Vandret strækning
Bit 5Lodret krympe
Bit 4Lodret strækning
Bits 3-0Reserveret, skal være 0.
17Foretrukket vertikal opdateringsfrekvens (1-255)
EDID yderligere hvid punktbeskrivelse [8]
bytesBeskrivelse
0-4Standardoverskrift, byte 3 = 0xFB.
5Hvidpunkt indeksnummer (1-255) Normalt 1; 0 angiver deskriptor, der ikke er brugt.
6Hvidpunkt CIE xy koordinerer mindst signifikante bits (som EDID byte 26)
Bits 7-4Ubrugt, skal være 0.
Bits 3-2Hvid punkt x værdi mindst signifikant 2 bit
Bits 1-0Hvid punkt y værdi mindst signifikante 2 bit
7Hvid punkt x værdi mest signifikante 8 bit (som EDID byte 27)
8Hvid punkt y værdi mest signifikante 8 bit (som EDID byte 28)
9datavalue = (gamma-1) × 100 (1,0-3,54, ligesom EDID byte 23)
10-14Anden deskriptor, som ovenfor. Indeksnummer normalt 2.
15-17Ubrugt, polstret med 0A 20 20.
EDID farvestyringsdatabeskrivelse [8]
bytesBeskrivelse
0-4Standardoverskrift, byte 3 = 0xF9.
5Version: 03
6Rød en 3 lsb
7Rød en 3 msb
8Rød en 2 lsb
9Rød en 2 msb
10Grøn en 3 lsb
11Grøn en 3 msb
12Grøn en 2 lsb
13Grøn en 2 msb
14Blå en 3 lsb
15Blå en 3 msb
16Blå en 2 lsb
17Blå en 2 msb
EDID CVT 3-byte timing codes descriptor [8]
bytesBeskrivelse
0-4Standardoverskrift, byte 3 = 0xF8.
5Version: 03
6-8CVT timing deskriptor # 1
6Adressable linjer 8-bit lsb
7Bits 7-4Adressable linjer 4-bit msb
Bits 3-2Foretrukket vertikal hastighed: 00 = 50 Hz, 01 = 60 Hz, 10 = 75 Hz, 11 = 85 Hz
Bits 1-0Ubrugt, skal være 0.
8Bit 7Ubrugt, skal være 0.
Bits 6-5Billedforhold: 00 = 16: 10; 01 = 4: 3; 10 = 5: 4; 11 = 16: 9
Lodret hastighed bitmap
Bit 450 Hz CVT
Bit 360 Hz CVT
Bit 275 Hz CVT
Bit 185 Hz CVT
Bit 060 Hz CVT reduceret blanking
9-11CVT timing deskriptor # 2
12-14CVT timing descriptor # 3
15-17CVT timing deskriptor # 4
EDID Yderligere standard timings 3 [8]
bytesBeskrivelse
0-4Standard header, byte 3 = 0xF7.
5Version: 10
6Bit 7640 × 350 @ 85 Hz
Bit 6640 × 400 @ 85 Hz
Bit 5720 × 400 @ 85 Hz
Bit 4640 × 480 @ 85 Hz
Bit 3848 × 480 @ 60 Hz
Bit 2800 × 600 @ 85 Hz
Bit 11024 × 768 @ 85 Hz,
Bit 01152 × 864 @ 85 Hz
7Bit 71280 × 768 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 61280 × 768 @ 60 Hz
Bit 51280 × 768 @ 75 Hz
Bit 41280 × 768 @ 85 Hz
Bit 31280 × 960 @ 60 Hz
Bit 21280 × 960 @ 85 Hz
Bit 11280 × 1024 @ 60 Hz
Bit 01280 × 1024 @ 85 Hz
8Bit 71360 × 768 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 61280 × 768 @ 60 Hz
Bit 51440 × 900 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 41440 × 900 @ 75 Hz
Bit 31440 × 900 @ 85 Hz
Bit 21440 × 1050 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 11440 × 1050 @ 60 Hz
Bit 01440 × 1050 @ 75 Hz
9Bit 71440 × 1050 @ 85 Hz
Bit 61680 × 1050 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 51680 × 1050 @ 60 Hz
Bit 41680 × 1050 @ 75 Hz
Bit 31680 × 1050 @ 85 Hz
Bit 21600 × 1200 @ 60 Hz
Bit 11600 × 1200 @ 65 Hz
Bit 01600 × 1200 @ 70 Hz
10Bit 71600 × 1200 @ 75 Hz
Bit 61600 × 1200 @ 85 Hz
Bit 51792 × 1344 @ 60 Hz
Bit 41792 × 1344 @ 75 Hz
Bit 31856 × 1392 @ 60 Hz
Bit 21856 × 1392 @ 75 Hz
Bit 11920 × 1200 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 01920 × 1200 @ 60 Hz
11Bit 71920 × 1200 @ 75 Hz
Bit 61920 × 1200 @ 75 Hz
Bit 51920 × 1440 @ 60 Hz
Bit 51920 × 1440 @ 75 Hz
Bits 3-0Ubrugt, skal være 0.
12-17Ubrugt, skal være 0.