Extended Display Identification Data (EDID) 

EDID er et metadataformat , der gør det muligt for visningsenheder at beskrive deres evner til en videokilde (f.eks. Grafikkort eller set-top box ). Dataformatet er defineret af en standard udgivet af Video Electronics Standards Association (VESA). EDID datastruktur indeholder producentens navn og serienummer, produkttype, fosfor eller filtertype , timinger understøttet af displayet, displaystørrelse, luminansdata og (kun til digitale skærme) pixelkortdata. 

 

DisplayID er en VESA-standard, der er rettet mod at erstatte EDID- og E-EDID- udvidelser med et ensartet format, der er velegnet til både pc-skærme og forbrugerelektronik. EDID struktur versioner spænder fra v1.0 til v1.4; alle disse definerer opadgående kompatible 128- byte strukturer. EDID struktur v2.0 definerede en ny 256-byte struktur, men efterfølgende er blevet udskrevet og erstattet af v1.3, som understøtter flere ekspansion blokke. [ Citation needed ] HDMI versioner 1.0-1.3c bruger EDID struktur v1.3. [1]

 

Før Display Data Channel (DDC) og EDID blev defineret, var der ingen standard måde for et grafikkort at vide, hvilken slags displayenhed den var tilsluttet. Nogle VGA-stik i personlige computere gav en grundlæggende form for identifikation ved at forbinde en, to eller tre ben til jorden, men denne kodning blev ikke standardiseret. Kanalen til at sende EDID fra skærmen til grafikkortet er normalt I²C- bussen, defineret i DDC2B (DDC1 anvendte et andet serielt format, som aldrig blev populært).

 

Hvor indsættes EDID?

EDID'en gemmes ofte i skærmen i en hukommelsesenhed kaldet seriel PROM (programmerbar skrivebeskyttet hukommelse) eller EEPROM (elektrisk sletbar PROM) og er tilgængelig via I²C-bussen ved adresse 0x50. [2] EDID PROM kan ofte læses af værts-pc'en, selvom skærmen selv er slukket.

 

Hvilke typer software understøtter EDID?

Mange softwarepakker kan læse og vise EDID-oplysninger, som f.eks. Read-edid [3] til Linux og DOS, PowerStrip [4] til Microsoft Windows og XFree86 til Linux og BSD unix . Mac OS X læser EDID-informationer, og programmer som SwitchResX [5] eller DisplayConfigX [6] kan også vise oplysningerne og bruge den til at definere brugerdefinerede opløsninger.

 

EDID version 1.3 

En forbedret EDID blev introduceret samtidig med E-DDC; den introducerede EDID struktur version 1.3, der understøtter flere udvidelser blokke og forældet EDID version 2.0 struktur (selvom det kan understøttes som en udvidelse). Datafelter for foretrukne timing, intervalgrænser og overvågningsnavn er påkrævet i E-EDID. E-EDID understøtter også dobbelte GTF- tidspunkter og billedforandringsændringer.

 

Revisionshistorik

 • August 1994, DDC standard version 1 - EDID v1.0 struktur.
 • April 1996, EDID standard version 2 - EDID v1.1 struktur.
 • 1997, EDID standard version 3 - EDID strukturer v1.2 og v2.0
 • Februar 2000, E-EDID Standard Release A, v1.0 - EDID struktur v1.3, EDID struktur v2.0 udskrevet
 • September 2006 - E-EDID Standard Release A, v2.0 - EDID struktur v1.4

Begrænsninger

Nogle grafikkortdrivere har historisk klare sig dårlig med EDID, idet de kun bruger sine standard timing deskriptorer i stedet for dens detaljerede Timing Descriptors (DTD'er). Selv i tilfælde, hvor DTD'erne blev læst, begrænses chaufførerne ofte ofte med standardbegrænsningen af ​​timing-deskriptorer, at de vandrette / vertikale opløsninger skal være jævnt fordelt med 8. Dette betyder, at mange grafikkort ikke kan udtrykke de mest modtagne opløsninger af de mest fælles bredskærm fladskærm og tv- skærme med flydende krystaller.

 

Antallet af vertikale pixels beregnes ud fra den vandrette opløsning og det valgte billedforhold . For at være fuldt eksplicit, størrelsen på bredskærmendisplayet skal således være et flertal på 16 × 9 pixel. For 1366 × 768 pixel Wide XGA- paneler er den nærmeste opløsning, der kan udtrykkes i EDID standard timing descriptor syntax, 1360 × 765 pixels, hvilket typisk fører til 3 pixel tynde sorte søjler. Angivelse af 1368 pixel som skærmens bredde ville give en unaturlig skærmens højde på 769,5 pixel.

 

Mange brede XGA-paneler annoncerer ikke deres native opløsning i standard timing deskriptorer, men tilbyder kun en opløsning på 1280 × 768. Nogle paneler annoncere kun en opløsning lidt mindre end den oprindelige, som f.eks. 1360 × 765. For at disse paneler skal kunne vise et pixel perfekt billede, skal EDID-data ignoreres af displaydriveren, eller føreren skal korrekt fortolke DTD'en og være i stand til at løse opløsninger, hvis størrelse ikke kan deles med 8.

 

Der er særlige programmer til rådighed for tilsidesætte standard timing deskriptorer fra EDID data. Selv dette er ikke altid muligt, da nogle af sælgerens grafikdrivere (især Intel ) kræver specifikke registreringsdatablade til at implementere brugerdefinerede opløsninger, hvilket kan gøre det meget svært at bruge skærmens native opløsning.[7]

 

EDID 1.4 dataformat

EDID struktur, version 1.4 [8] [9]
bytesBeskrivelse
0-19Header information
0-7 Fast header mønster: 00 FF FF FF FF FF FF 00
8-9 Fabrikant ID. Dette er et legitimt Plug and Play- id tildelt af Microsoft, som er en stor-endian 16-bit værdien består af tre 5-bit bogstaver: 00001 = A, 00010 = B, ... 11010 = ZEg 2 4 4d = 0 010 01 00 010 0 1101 = "IBM".
Bit 15 (Reserveret, altid 0)
Bits 14-10 Første bogstav med producentens ID (byte 8, bit 6-2)
Bits 9-5 Andet bogstav af producentens ID (byte 8, bit 1 til byte 9 bit 5)
Bits 4-0 Tredje bogstav af producentens ID (byte 9 bits 4-0)
10-11 Producentens produktkode. 16-bit nummer, lille-endian.
12-15 Serienummer. 32 bit, lille endian.
16 Produktionsuge, eller modelårsflag. Ugenummerering er ikke konsekvent mellem fabrikanterne.
17 Produktionsår, mindre 1990 (1990-2245). Hvis ugen = 255, er det modelåret i stedet.
18 EDID version, normalt 1 (for 1,3)
19 EDID revision, normalt 3 (for 1,3)
20-24

Grundlæggende displayparametre.

20 Bitmap for videoindgangsparametre
Bit 7 = 1 Digital indgang. Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:
Bits 6-4 Bitdybde: 000 = udefineret, 001 = 6, 010 = 8, 011 = 10, 100 = 12, 101 = 14, 110 = 16 bit pr. Farve, 111 = reserveret
Bits 3-0 Video interface: 0000 = undefined, 0001 = HDMIa, 0010 = HDMIb, 0100 = MDDI, 0101 = DisplayPort
Bit 7 = 0 Analog indgang. Hvis det er klart, gælder følgende bitdefinitioner:
Bits 6-5 Video hvid og synkroniseringsniveauer i forhold til blank: 00 = + 0,7 / -0,3 V; 01 = + 0,714 / -0,286 V; 10 = + 1,0 / -0,4 V; 11 = + 0,7 / 0 V
Bit 4 Blank-til-sort opsætning (piedestal) forventes
Bit 3 Separat synkronisering understøttes
Bit 2 Kompositsynkronisering (på HSync) understøttes
Bit 1 Synkroniser på grønt understøttet
Bit 0 VSync-puls skal skæres, når der anvendes komposit eller synkronisering på grønt.
21 Horisontal skærmstørrelse, i centimeter (interval 1-255). Hvis vsize = 0, landskabsformatforhold (område 1,00-3,54), datavalue = (AR × 100) -99 (eksempel: 16: 9 = 79, 4: 3 = 34)
22 Lodret skærmstørrelse, i centimeter. Hvis hsize = 0, portrætformatforhold (område 0,28-0,99), datavalue = (100 / AR) -99 (eksempel: 9:16 = 79, 3: 4 = 34). Hvis enten byte er 0, er skærmstørrelse og aspektration udefineret (fx projektor)
23 Vis gamma, fabriksindstilling (område 1,00-3,54), datavalue = (gamma × 100) -100 = (gamma-1) × 100. Hvis 225 er gamma defineret af DI-EXT-blok.
24 Understøttede funktioner bitmap
Bit 7 DPMS standby understøttes
Bit 6 DPMS suspenderes understøttet
Bit 5 DPMS aktiv-off understøttes
Bits 4-3 Skærmtype (digital): 00 = RGB 4: 4: 4; 01 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 4: 4; 10 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 2: 2; 11 = RGB 4: 4: 4 + YCrCb 4: 4: 4 + YCrCb 4: 2: 2
Bits 4-3 Display type (analog): 00 = Monokrom eller Gråskala; 01 = RGB farve; 10 = Ikke-RGB farve; 11 = Udefineret
Bit 2 Standard sRGB farverum. Bytes 25-34 skal indeholde sRGB-standardværdier.
Bit 1 Foretrukket timing-tilstand, der er angivet i beskrivelsesblok 1. For EDID 1.3+ er den foretrukne timing-tilstand altid i den første detaljerede tidsbeskrivelse. I dette tilfælde specificerer denne bit om, hvorvidt den foretrukne timing-tilstand indbefatter native pixelformat og opdateringshastighed.
Bit 0 Kontinuerlig timing med GTF eller CVT
25-34

Kromaticitetskoordinater. 

10-bit CIE 1931 xy koordinater for rød, grøn, blå og hvid punkt

25 Røde og grønne mindst signifikante bits (2 -9 , 2 -10 )
Bits 7-6 Rød x værdi mindst signifikant 2 bit
Bits 5-4 Rød y værdi mindst signifikante 2 bit
Bits 3-2 Grøn x værdi mindst signifikante 2 bit
Bits 1-0 Grøn y værdi mindst signifikante 2 bit
26 Blå og hvide mindst signifikante 2 bit
27 Rød x værdi mest signifikante 8 bit (2 -1 , ..., 2 -8 ). 0-255 koder fraktioneret 0-0.996 (255/256); 0-0.999 (1023/1024) med lsbits
28 Rød y værdi mest signifikante 8 bit
29-30 Grøn x og y værdi mest signifikante 8 bit
31-32 Blå x og y værdi mest signifikante 8 bit
33-34 Standard hvidt punkt x og y værdi mest signifikante 8 bit
35-37

Etableret timing bitmap. Understøttet bitmap for (tidligere) meget almindelige timing modes.

35 Bit 7 720 × 400 @ 70 Hz ( VGA )
Bit 6 720 × 400 @ 88 Hz ( XGA )
Bit 5 640 × 480 @ 60 Hz ( VGA )
Bit 4 640 × 480 @ 67 Hz (Apple Macintosh II )
Bit 3 640 × 480 @ 72 Hz
Bit 2 640 × 480 @ 75 Hz
Bit 1 800 × 600 @ 56 Hz
Bit 0 800 × 600 @ 60 Hz
36 Bit 7 800 × 600 @ 72 Hz
Bit 6 800 × 600 @ 75 Hz
Bit 5 832 × 624 @ 75 Hz (Apple Macintosh II )
Bit 4 1024 × 768 @ 87 Hz, interlaced (1024 × 768i)
Bit 3 1024 × 768 @ 60 Hz
Bit 2 1024 × 768 @ 72 Hz
Bit 1 1024 × 768 @ 75 Hz
Bit 0 1280 × 1024 @ 75 Hz
37 Bit 7 1152x870 @ 75 Hz (Apple Macintosh II )
Bits 6-0 Andre producentspecifikke visningsmetoder
38-53

Standard timing information. Op til 8 2-byte felter, der beskriver standard visningstilstande. 

Ubrugte felter er fyldt med01 01

Byte 0 X-opløsning divideret med 8, mindre 31 (256-2288 pixels, værdi 00 er reserveret og bør ikke bruges)
Byte 1 bit 7-6 Billedformatforhold: 00 = 16: 10; 01 = 4: 3; 10 = 5: 4; 11 = 16: 9. 
(Versioner forud for 1.3 defineret 00 som 1: 1.)
Byte 1 bits 5-0 Lodret frekvens, mindre 60 (60-123 Hz)
54-71 Beskrivelse 1 Beskrivelsesblokke. Detaljerede timing deskriptorer, i faldende præferenceordre. Efter alle detaljerede tidsbeskrivelser er yderligere beskrivelser tilladt:
 • Overvågningsområde grænser (påkrævet)
 • ASCII-tekst (overvågningsnavn (påkrævet), overvåg serienummer eller ustruktureret tekst)
 • 6 Yderligere standard timing informationsblokke
 • Farvepunktsdata
72-89 Beskrivelsesnummer 2
90-107 Descriptor 3
108-125 Beskrivende 4
126 Antal udvidelser, der skal følges. 0 hvis ingen udvidelser.
127 Checksum. Summen af ​​alle 128 byte skal svare til 0 (mod 256).
EDID Detaljeret Timing Descriptor [8]
bytes

Beskrivelse

0-1 Pixel ur i 10 kHz enheder. (0,01-655,35 MHz, little endian)
2 Horisontale aktive pixel 8 lsbits (0-4095)
3 Horisontale blanking pixels 8 lsbits (0-4095) Slutningen af ​​aktiv til start af næste aktive.
4 Bits 7-4 Horisontale aktive pixels 4 msbits
Bits 3-0 Horisontale blanking pixels 4 msbits
5 Lodrette aktive linjer 8 lsbits (0-4095)
6 Lodrette blanking linjer 8 lsbits (0-4095)
7 Bits 7-4 Lodrette aktive linjer 4 msbits
Bits 3-0 Lodrette blanking linjer 4 msbits
8 Horisontal veranda (synkroniseret offset) pixels 8 lsbits (0-1023) Fra blanking start
9 Horisontal synkronisering pulsbredde pixels 8 lsbits (0-1023)
10 Bits 7-4 Vertikal veranda (synkroniseret offset) linjer 4 lsbits (0-63)
Bits 3-0 Lodrette synkroniseringspulsbredde linjer 4 lsbits (0-63)
11 Bits 7-6 Horisontal veranda (synkroniseret offset) pixels 2 msbits
Bits 5-4 Horisontal synkronisering pulsbredde pixels 2 msbits
Bits 3-2 Vertikale veranda (synkroniseret offset) linjer 2 msbits
Bits 1-0 Lodret synkroniseringspulsbredde linjer 2 msbits
12 Horisontal billedstørrelse, mm, 8 lsbits (0-4095 mm, 161 in)
13 Lodret billedstørrelse, mm, 8 lsbits (0-4095 mm, 161 in)
14 Bits 7-4 Horisontal billedstørrelse, mm, 4 msbits
Bits 3-0 Lodret billedstørrelse, mm, 4 msbits
15 Horisontale grænsepixel (en side; i alt er to gange dette)
16 Lodrette grænselinjer (en side; total er to gange dette)
17 Funktioner bitmap
Bit 7 interlaced
Bits 6-5 Stereomodus: 00 = Ingen stereo; Andre værdier afhænger af bit 0: 
Bit 0 = 0 : 01 = Felt sekventiel, synkroniser = 1 under højre; 10 = lignende, synk = 1 under venstre; 11 = 4-vejs interleaved stereo 
Bit 0 = 1 : 01 = Højre billede på lige linjer; 10 = Venstre billede på lige linjer; 11 = side-by-side
Bit 4 = 0

Analog synkronisering. 

Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:

Bit 3 Synkroniseringstype: 0 = Analog komposit; 1 = Bipolær analog komposit
Bit 2 VSync serration (HSync under VSync)
Bit 1 Synkroniser på alle 3 RGB-linjer (kun andet grønt)
Bits 4-3 = 10

Digital komposit (på HSync). 

Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:

Bit 2 Lodret synkroniseringspolaritet (0 = negativ, 1 = positiv)
Bit 1 reserveret
Bits 4-3 = 11

Digital separat synkronisering. 

Hvis angivet, gælder følgende bitdefinitioner:

Bit 2 VSync serration (HSync under VSync)
Bit 1 Horisontal synkronisering polaritet (0 = negativ, 1 = positiv)
Bit 0 2-vejs line-interleaved eller side-by-side interleaved stereo, hvis bit 6-5 ikke er 00.

Når den bruges til en anden deskriptor, er pixelklokken og nogle andre bytes indstillet til 0:

EDID Andre Monitor Descriptors [8]

bytes

Beskrivelse

0-1 Nul, angiver ikke en detaljeret tidsbeskrivelse 2 Nul 3 Beskrivelsestype. FA- for FFøjeblikket defineret. 000Fforbeholdt forhandlere. 4 Nul 5-17 Defineret ved beskrivelsestype. Hvis tekst, kode side 437 tekst, afsluttes (hvis mindre end 13 bytes) med LF og polstret med SP .

For øjeblikket definerede beskrivortyper er:

 • 0xFF: Vis serienummer (ASCII-tekst)
 • 0xFE: Uspecificeret tekst (ASCII-tekst)
 • 0xFD: Visningsintervalgrænser. 6- eller 13-byte (med yderligere timing) binær deskriptor.
 • 0xFC: Visningsnavn (ASCII-tekst).
 • 0xFB: Yderligere hvide punktdata. 2 × 5-byte deskriptorer, polstret med 0A 20 20.
 • 0xFA: Yderligere standard timing identifikatorer. 6 × 2-byte deskriptorer, polstret med 0A.
 • 0xF9 Display Color Management (DCM).
 • 0xF8 CVT 3-Byte Timing Codes.
 • 0xF7 Yderligere standard timing 3.
 • 0x10 Dummy-identifikator.
 • 00-0x0Fh Producentens reserverede beskrivere.

EDID Display Range Limits Descriptor [8]

bytesBeskrivelse 0-3 Standard header, byte 3 = 0xFD. 4 Offsets for visningsinterval grænser Bits 7-4 Ubrugt, skal være 0. Bits 3-2 Horisontale hastighedsforskydninger: 00 = Ingen, 10 = + 255 kHz for maks. Sats, 11 = + 255 kHz for Max og Min satser Bits 1-0 Lodrette hastighedsforskydninger: 00 = Ingen, 10 = + 255 Hz for maks. Hastighed, 11 = + 255 Hz for Max og Min satser 5 Minimum lodret feltfrekvens (1-255 Hz) (256-512 Hz hvis forskydning) 6 Maksimal lodret feltfrekvens (1-255 Hz) (256-512 Hz hvis forskydning) 7 Minimum vandret liniehastighed (1-255 kHz) (256-512 kHz hvis forskydning) 8 Maksimal vandret liniehastighed (1-255 kHz) (256-512 kHz hvis forskydning) 9 Maksimal pixel clock rate, afrundet op til 10 MHz flere (10-2550 MHz) 10 Udvidet timing information type:

00: Standard GTF (når Grundlæggende skærmparametre byte 24 bit 0 er indstillet 
01.: Ingen timing information 
02.: Sekundær GTF understøttes, parametre som følger 
04.: CVT (når Grundlæggende skærmparametre byte 24 bit 0 er indstillet), parametre som følger.

11-17 Video timing parametre (hvis byte 10 er 00eller 01, polstret med 0A 20 20 20 20 20 20).

EDID Display Range Limits med GTF sekundær kurve [8]

bytesBeskrivelse 10 02 11 Reserveret, skal være 0. 12 Startfrekvens for sekundær kurve divideret med 2 kHz (0-510 kHz) 13 GTF C værdi multipliceret med 2 (0-127,5) 14-15 GTF M værdi (0-65535, little endian) 16 GTF K værdi (0-255) 17 GTF J værdi multipliceret med 2 (0-127,5)

EDID Display Range Limits med CVT support [8]

bytesBeskrivelse 10 04 11 Bits 7-4 CVT hovedversion (1-15) Bits 3-0 CVT mindre version (0-15) 12 Bits 7-2 Yderligere klok precision i 0,25 MHz intervaller 
(der skal trækkes fra byte 9 Maksimal pixel clock rate) Bits 1-0 Maksimum aktive pixels pr. Linje, 2-bit msb 13 Maksimum aktive pixels pr. Linje, 8-bit lsb (ingen grænse hvis 0) 14 Aspect ratio bitmap Bit 7 4: 3 Bit 6 16: 9 Bit 5 16:10 Bit 4 5: 4 Bit 3 15: 9 Bits 2-0 Reserveret, skal være 0. 15 Bits 7-5 Aspect ratio preference: 000 = 4: 3, 001 = 16: 9, 010 = 16: 10, 011 = 5: 4, 100 = 15: 9 Bit 4 CVT-RB reduceret blanking (foretrukket) Bit 3 CVT standard blanking Bits 2-0 Reserveret, skal være 0. 16 Scaling support bitmap Bit 7 Horisontal krympe Bit 6 Vandret strækning Bit 5 Lodret krympe Bit 4 Lodret strækning Bits 3-0 Reserveret, skal være 0. 17 Foretrukket vertikal opdateringsfrekvens (1-255)

EDID yderligere hvid punktbeskrivelse [8]

bytesBeskrivelse 0-4 Standardoverskrift, byte 3 = 0xFB. 5 Hvidpunkt indeksnummer (1-255) Normalt 1; 0 angiver deskriptor, der ikke er brugt. 6 Hvidpunkt CIE xy koordinerer mindst signifikante bits (som EDID byte 26) Bits 7-4 Ubrugt, skal være 0. Bits 3-2 Hvid punkt x værdi mindst signifikant 2 bit Bits 1-0 Hvid punkt y værdi mindst signifikante 2 bit 7 Hvid punkt x værdi mest signifikante 8 bit (som EDID byte 27) 8 Hvid punkt y værdi mest signifikante 8 bit (som EDID byte 28) 9 datavalue = (gamma-1) × 100 (1,0-3,54, ligesom EDID byte 23) 10-14 Anden deskriptor, som ovenfor. Indeksnummer normalt 2. 15-17 Ubrugt, polstret med 0A 20 20.

EDID farvestyringsdatabeskrivelse [8]
bytesBeskrivelse
0-4 Standardoverskrift, byte 3 = 0xF9.
5 Version: 03
6 Rød en 3 lsb
7 Rød en 3 msb
8 Rød en 2 lsb
9 Rød en 2 msb
10 Grøn en 3 lsb
11 Grøn en 3 msb
12 Grøn en 2 lsb
13 Grøn en 2 msb
14 Blå en 3 lsb
15 Blå en 3 msb
16 Blå en 2 lsb
17 Blå en 2 msb
EDID CVT 3-byte timing codes descriptor [8]
bytesBeskrivelse
0-4 Standardoverskrift, byte 3 = 0xF8.
5 Version: 03
6-8CVT timing deskriptor # 1
6 Adressable linjer 8-bit lsb
7 Bits 7-4 Adressable linjer 4-bit msb
Bits 3-2 Foretrukket vertikal hastighed: 00 = 50 Hz, 01 = 60 Hz, 10 = 75 Hz, 11 = 85 Hz
Bits 1-0 Ubrugt, skal være 0.
8 Bit 7 Ubrugt, skal være 0.
Bits 6-5 Billedforhold: 00 = 16: 10; 01 = 4: 3; 10 = 5: 4; 11 = 16: 9
Lodret hastighed bitmap
Bit 4 50 Hz CVT
Bit 3 60 Hz CVT
Bit 2 75 Hz CVT
Bit 1 85 Hz CVT
Bit 0 60 Hz CVT reduceret blanking
9-11CVT timing deskriptor # 2
12-14CVT timing descriptor # 3
15-17CVT timing deskriptor # 4
EDID Yderligere standard timings 3 [8]
bytesBeskrivelse
0-4 Standard header, byte 3 = 0xF7.
5 Version: 10
6 Bit 7 640 × 350 @ 85 Hz
Bit 6 640 × 400 @ 85 Hz
Bit 5 720 × 400 @ 85 Hz
Bit 4 640 × 480 @ 85 Hz
Bit 3 848 × 480 @ 60 Hz
Bit 2 800 × 600 @ 85 Hz
Bit 1 1024 × 768 @ 85 Hz,
Bit 0 1152 × 864 @ 85 Hz
7 Bit 7 1280 × 768 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 6 1280 × 768 @ 60 Hz
Bit 5 1280 × 768 @ 75 Hz
Bit 4 1280 × 768 @ 85 Hz
Bit 3 1280 × 960 @ 60 Hz
Bit 2 1280 × 960 @ 85 Hz
Bit 1 1280 × 1024 @ 60 Hz
Bit 0 1280 × 1024 @ 85 Hz
8 Bit 7 1360 × 768 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 6 1280 × 768 @ 60 Hz
Bit 5 1440 × 900 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 4 1440 × 900 @ 75 Hz
Bit 3 1440 × 900 @ 85 Hz
Bit 2 1440 × 1050 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 1 1440 × 1050 @ 60 Hz
Bit 0 1440 × 1050 @ 75 Hz
9 Bit 7 1440 × 1050 @ 85 Hz
Bit 6 1680 × 1050 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 5 1680 × 1050 @ 60 Hz
Bit 4 1680 × 1050 @ 75 Hz
Bit 3 1680 × 1050 @ 85 Hz
Bit 2 1600 × 1200 @ 60 Hz
Bit 1 1600 × 1200 @ 65 Hz
Bit 0 1600 × 1200 @ 70 Hz
10 Bit 7 1600 × 1200 @ 75 Hz
Bit 6 1600 × 1200 @ 85 Hz
Bit 5 1792 × 1344 @ 60 Hz
Bit 4 1792 × 1344 @ 75 Hz
Bit 3 1856 × 1392 @ 60 Hz
Bit 2 1856 × 1392 @ 75 Hz
Bit 1 1920 × 1200 @ 60 Hz (CVT-RB)
Bit 0 1920 × 1200 @ 60 Hz
11 Bit 7 1920 × 1200 @ 75 Hz
Bit 6 1920 × 1200 @ 75 Hz
Bit 5 1920 × 1440 @ 60 Hz
Bit 5 1920 × 1440 @ 75 Hz
Bits 3-0 Ubrugt, skal være 0.
12-17 Ubrugt, skal være 0.