SATA-kabel med låsmekanism, längd om 27 cm

SATA-kabel lås som garanterar kabeln från mekaniska fel orsakade av vibrationer och stötar.

Modell K-SATA-L

DKK 10,00 Exkl. moms