o
oer-n{ Searcho
er-n{ er-n{ er-n{ er-n{ { er { er-n{ { { er-n{ oer-n{
{ er-n{ er
oer-n er-n{ er{ eroer-n oer-n{ me-noer-n{ me-n
oer-n{ me-n-nnnnnnnnnnnnn oer-nor-n
oer
oer noer
oer n
n
er-n{ meoer-n{ me-noer-n{ me-n-noer
oer-n er-n or-
oer-n er-nor-n
oer nn

Bluetooth

er-n{ me-n-n{ me-n-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
er-n{ meoer-n{
er-n{ me
er-n
oer nn

Bluetooth

er-n
er-n{ er-n
oer-n{ er-n{ me-n-n{ er-n{ me-n-n
oer-n er-n{ er{ er
oer
oer-n{ me

Therenare 5 products.

er-n{
er
oer-n
{ { er-n er-n{ er{ oer-n er-n{ er{ er
oer nProducts per page:oer-n er
Sort by:o er-n{ oer-n{ me
er
er
er-nShowing 1-5 of 5 item(s) {
er-n{ -n{ -n{ me
oer-n{ oer-n{ -n
oer nn -n{ oer-n{ -n
er-n{ -n{ -n
oer nn -n{
oer-n{ me-n
oer
oer-n{ me
oer-n{ oer
oer-n
oer-n{ er-n{ er-n{ meoer-n{ er-n{ oer-n{
{ er-n{ ern

Mini BluetoothnUSB adapter

er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n

Bluetooth 2.1 + EDR USB Adapter, Class 2, mini

er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ -n-n
er-nnnnnnnnnnn er-nnnnnnnnnnn er-n{ me-n-nPricnoer-nnnnnnn-n{ -n-n-n{ -n-nDKK133.00 er-n{ me-n-nnn er-n{ me-n-n oer-n{ -n-n-n{ -n-n-n-n
er-n{ me-n-nnnnn oer-n{ oer-n{ -n-nProduct codn: BLUETOOTH2USB-Coer-nnnnn oer-n{ oer-n{ -noer-n{ oer-n{
oer-n{ oer-n{
  oer-n{ me-n-nnnnn
oer-nnn oer-n{ er-n{ ern eoer-n{ me-noer-n{ me-n-n-n{ me-n-nnnnnPhysically in stockoer-nnnnnnn-n{  oer-n{ oer nn -n{ oer-n{ -noer-nnnnn oer-n{ -n{ -n
oer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnooer-n{ me-n-nnn oer-n{
-n{ -n
oer nnnnnoer-n{ nnoer-n{ me-n Quick viewoer-n{ -n er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ oer-n{
r-n{
r-
-n{ o nor
 • oer-n{ me
  oer-n{ oer
  oer-n
  oer-n{ er-n{ er-n{ meoer-n{ er-n{ oer-n{
  { er-n{ ern

  Wireless RS232 via Bluetoothn- Up to 1 km withnexternal a tennas, supplied as set

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n

  Bluetoothnto RS232 adapter (set)

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ -n-n
  er-nnnnnnnnnnn er-nnnnnnnnnnn er-n{ me-n-nPricnoer-nnnnnnn-n{ -n-n-n{ -n-nDKK1,740.00 er-n{ me-n-nnn er-n{ me-n-n oer-n{ -n-n-n{ -n-n-n-n
  er-n{ me-n-nnnnn oer-n{ oer-n{ -n-nProduct codn: BLUETOOTH-SER+oer-nnnnn oer-n{ oer-n{ -noer-n{ oer-n{
  oer-n{ oer-n{
   oer-n{ me-n-nnnnn
  oer-nnn oer-n{ er-n{ ern eoer-n{ me-noer-n{ me-n-n-n{ me-n-nnnnnPhysically in stockoer-nnnnnnn-n{  oer-n{ oer nn -n{ oer-n{ -noer-nnnnn oer-n{ -n{ -n
  oer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnooer-n{ me-n-nnn oer-n{
  -n{ -n
  oer nnnnnoer-n{ nnoer-n{ me-n Quick viewoer-n{ -n er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ oer-n{
  r-n{
  r-
  -n{ o nor
 • oer-n{ me
  oer-n{ oer
  oer-n
  oer-n{ er-n{ er-n{ meoer-n{ er-n{ oer-n{
  { er-n{ ern

  Mini Bluetoothn4.0nUSB + EDR adapter

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n

  Mini USB Bluetoothn4.0ntrådløs adapter med EDR  (Enhanced Data Rate) som tilladernhast maedernpå op til 3 Mbit/s

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ -n-n
  er-nnnnnnnnnnn er-nnnnnnnnnnn er-n{ me-n-nPricnoer-nnnnnnn-n{ -n-n-n{ -n-nDKK104.00 er-n{ me-n-nnn er-n{ me-n-n oer-n{ -n-n-n{ -n-n-n-n
  er-n{ me-n-nnnnn oer-n{ oer-n{ -n-nProduct codn: BLUETOOTH4USB-Coer-nnnnn oer-n{ oer-n{ -noer-n{ oer-n{
  oer-n{ oer-n{
   oer-n{ me-n-nnnnn
  oer-nnn oer-n{ er-n{ ern eoer-n{ me-noer-n{ me-n-n-n{ me-n-nnnnnPhysically in stockoer-nnnnnnn-n{  oer-n{ oer nn -n{ oer-n{ -noer-nnnnn oer-n{ -n{ -n
  oer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnooer-n{ me-n-nnn oer-n{
  -n{ -n
  oer nnnnnoer-n{ nnoer-n{ me-n Quick viewoer-n{ -n er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ oer-n{
  r-n{
  r-
  -n{ o nor
 • oer-n{ me
  oer-n{ oer
  oer-n
  oer-n{ er-n{ er-n{ meoer-n{ er-n{ oer-n{
  { er-n{ ern

  IVT BlueSoleil USB Dongle Bluethooth

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n

  OEM Bluethooth

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ -n-n
  er-nnnnnnnnnnn er-nnnnnnnnnnn er-n{ me-n-nPricnoer-nnnnnnn-n{ -n-n-n{ -n-nDKK150.00 er-n{ me-n-nnn er-n{ me-n-n oer-n{ -n-n-n{ -n-n-n-n
  er-n{ me-n-nnnnn oer-n{ oer-n{ -n-nProduct codn: BLUETOOTHUSB-I-ICoer-nnnnn oer-n{ oer-n{ -noer-n{ oer-n{
  oer-n{ oer-n{
   oer-n{ me-n-nnnnn
  oer-nnn oer-n{ er-n{ ern eoer-n{ me-noer-n{ me-n-n-n{ me-n-nnnnnPhysically in stockoer-nnnnnnn-n{  oer-n{ oer nn -n{ oer-n{ -noer-nnnnn oer-n{ -n{ -n
  oer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnooer-n{ me-n-nnn oer-n{
  -n{ -n
  oer nnnnnoer-n{ nnoer-n{ me-n Quick viewoer-n{ -n er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ oer-n{
  r-n{
  r-
  -n{ o nor
 • oer-n{ me
  oer-n{ oer
  oer-n
  oer-n{ er-n{ er-n{ meoer-n{ er-n{ oer-n{
  { er-n{ ern

  Wireless RS232 cr verter

  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n
  Bluetoothnto RS232 adapter WITHnext. A tenna
  er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ -n-n
  er-nnnnnnnnnnn er-nnnnnnnnnnn er-n{ me-n-nPricnoer-nnnnnnn-n{ -n-n-n{ -n-nDKK526.00 er-n{ me-n-nnn er-n{ me-n-n oer-n{ -n-n-n{ -n-n-n-n
  er-n{ me-n-nnnnn oer-n{ oer-n{ -n-nProduct codn: BLUETOOTH-RS232oer-nnnnn oer-n{ oer-n{ -noer-n{ oer-n{
  oer-n{ oer-n{
   oer-n{ me-n-nnnnn
  oer-nnn oer-n{ er-n{ ern eoer-n{ me-noer-n{ me-n-n-n{ me-n-nnnnnPhysically in stockoer-nnnnnnn-n{  oer-n{ oer nn -n{ oer-n{ -noer-nnnnn oer-n{ -n{ -n
  oer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnoer-n{ me-n-nnnooer-n{ me-n-nnn oer-n{
  -n{ -n
  oer nnnnnoer-n{ nnoer-n{ me-n Quick viewoer-n{ -n er-n{ oer-n{ oer-n{ -n-n-n{ oer-n{
  r-n{
  r-
  -n{ o nor
 • oer-n{
  oeroer-noer oer
  er-n{ -n{ -n{ me
  oer-n{
  oer-n er-n{ er{ er
  er-n{ -n{ -n{ me
  er-n{ er{
  oer
  oer oer
  ooer-n er-n{ er{ -n{ me
  ooer-n{ oer-n{
  oer -n oer oer oerer-n{ ooer-n oer oerer-noerer-n{ o