RF-UHF-modulatoren sender videobildet på antennekabelen med stereo. Analog sender til gammel TV. UHF band.

Analog TV RF-signal
Bilde fra analogt kamera kan vises på analog TV-kanal
Band UHF - Band IV - 427 - 643MHz (fra CH 21 - 37)
BAND UHF - Band V - 649 - 877MHz (fra CH 38 - 69)
Kanalvalg med trykknapp - Husk innstilling
LED-kanalskjerm

KAM-MODUL
572  DKK
Eksklusive MVA
Antall
Fysisk på lager  

  • Download PDF
  • file_download Downloads
  • live_help Ask a question

KAM-MODUL er en RF-modulator. Den medfølgende video og audio-signal omformes til et RF-signal (TV-signal) sendt på den tilkoblede antennekabelen. Det er mulig å bruke TV som ikke er klar til "den nye TV-signal" som kammen modulen krever bare en analog tuner.

KAM modul, bilde og lyd fra et overvåkningskamera f. Eks. vises på en TV-kanal som en. Flere kam moduler kan koples sammen til det samme antennesystemet, når man velger hver sin kanal.

TV modulator

en videoinngang (komposittvideosignal) med 1 x RCA / phono kontakten < br> 1 stereo lydinngang (linjesignal) med 2 x RCA / Fonokontakter
en RF Avslutt med F-antenne plugg (w / tråd)
boksen gjør video- og audiosignal for en valgfri TV-kanal < BR> de medfølgende Antenneadapter samlinger den eksisterende antennesignalet og den nye TV-signalet fra boksen i en antennekabelen, slik at video bildet og lyden fremstår som en Alm. TV-kanal på TV
kanalvalg skjer med knapper på forsiden og kanalen vises på displayet
Valgfritt kanal: 58 ~ 94 og 100 ~ 138 (427,5 ~ 643,25 MHz og 649,25 ~ 877,25 MHz)
Valgfritt TV-system (PAL B / G, PAL i, PAL eller NTSC D)
husker oppsettet etter at det eventuelt. Strømbrudd
Justerbar utgangseffekt
leveres med 9 ~ 12 VDC (maks. 500 mA). 230 VAC. Strømforsyning inkludert

Forsyning
Forsynes med 9 ~ 12 VDC (maks. 500 mA). 230 VAC. Strømforsyning medfølger
Indgang
1 videoindgang (Composite video signal) med 1 x RCA/Phono-stik
Lyd
1 stereo lydindgang (linesignal) med 2 x RCA/Phono-stik
Vekt
171 g