Vejeforstærker med RS232 udg

Vejeforstærker med RS232-udgang, standardversion

SGA232S
2,003.00 DKK
Tax excluded
Quantity
On the way in  

  • Download PDF
  • file_download Downloads
  • live_help Ask a question

Vejeforstærker med RS232-udgang, standardversion.

Vejeforstærker og A/D konverter med seriel port.

Sæt en seriel port på strain gauge vejecellen.

Dataudlæsning, kali­bre­ring og styring via en RS232-seriel port.

Funktion

For at kunne indlæse signalet fra en vejecelle i en compu­ter kræves både en vejeforstærker, forsynings­spænding til vejecellen samt en A/D-konverter. SGA232S-modulet inde­holder alle tre dele samt en seriel port inte­gre­ret i et kompakt modul, der er egnet til montering i nær­he­den af vejecellen. Herfra udveksles de digitale data med pc’en gennem serielporten.

Kabelføring og dataudveksling

Modulet er så kompakt, at det let kan monte­res ganske tæt ved vejecellerne. SGA232S-modulet kræver sin egen RS232-port på pc'en. Computere kan også kommunikere med modulet via lokalnet eller internet ved at benytte seriel­le portservere med TCP/IP (se kap. 11).  Til brug med pc’er, der ikke har serielle porte, kan f. eks. bruges en af kortene se­ri­elle porte til PCI bus i kapitel 12 eller f. ex. en USB til seriel port kon­verter i kapitel 13.

Avancerede funktioner:

Fejlkompensering

Det indeholder f. eks. tabeller, hvor kalibrerings­data kan indlægges, så der automatisk kom­pen­seres for veje­cel­lens ulinearitet og hvis der anvendes type SGA-TEMP, der er en tem­pe­ra­tur­sensor, kompenseres også for veje­cellens temperatur­drift.

Selvtest

En selvtestfunktion kan afsløre, om der er sket en æn­dring af vejecellen eller SGA modulets følsomhed eller nulpunkt.

Software og programmering

Udveksling af måledata og kommandoer sker med simple strenge i ASCII via serielporten, så det er ganske enkelt at skrive egne programmer til modu­ler­ne i alle gængse pro­gram­­me­rings­sprog. Program­eks­em­pler medfølger. Des­uden leveres en DLL driver til brug med de program­me­rings­sprog, der ikke umid­delbart har support for serielle porte. Også al kalibrering og konfigurering sker med sim­ple kom­man­doer fra pc'en via den serielle port. Der med­føl­ger et Windows-program til dette brug.

Som tilbehør leveres et udviklingskit med skrue­ter­minaler til vejecelle, temperatursensor og DB9-stik til RS232-porten.

Driftstemperatur
- 40 til + 85 °C